close

Ut & njut!

Vi ses väl ute även denna sommar! Vi håller semesterstängt veckorna 28–31 och är tillbaka i augusti.

S står för Söder

Långbordet är idag en av Nolas mest populära produkter och dess historia börjar i ett platsspecifikt projekt i Helsingborg.

Sollentuna bibliotek

På det nyrenoverade bibliotekets barn- och ungdomsavdelningen fanns ett önskemål att besökare ska kunna sitta både enskilt och tillsammans. För detta ändamål valdes Basket med sina generösa mått.

Produkter för plantering

Med våra planteringskärl har du alla möjligheter för att skapa en grönare stad.

Produkter för cykelmiljö

Vi cyklar mer än någonsin vilket är positivt sett till både klimatet och folkhälsan. Här är några av våra mest populära pollare, cykelställ, tak och andra produkter som på olika sätt gör det enklare att välja cykeln före bilen.

Aktiva grönytor

Den nya Krokbäcksparken i Hyllie binder ihop bostadsområdena Kroksbäck och Holma och skapar fler mötesplatser för stadsdelens barn och ungdomar.

En urban playa

En innergård bakom Stockholm Vatten-byggnaden från 1906 på Torsgatan i Stockholm har fått en helt ny gestaltning med fokus på aktivitet, rekreation och möten.

Nyheter 2024

Bland våra nyheter för säsongen finns bland annat en reslig träpaviljong inspirerad av stadens former, ett bänkbord som utmanar normen och en kaféstol för lagom långa pauser.

Arkipelag på Centralplan

När Sweco Arkitekter fick i uppdrag av Jernhusen att rita om Centralplan utanför Stockholms centralstation, installerades det en ny linje med parkbänkar till platsen.

Upptäck Bellitalia

Nola är stolta återförsäljare av Bellitalias graciösa och robusta produkter i Sverige. Här är en noga utvald kollektion med fokus på grönska och gemenskap.

Nola i Rosendal

Tillsammans med landskapsarkitekterna på Karavan har vi hjälpt till att skapa en levande stadsdel som är trygg, tillgänglig och hållbar ur varje aspekt.

Återbruk & fynd

Återbruk och fynd. En ny sektion för cirkulär handel och outlet-erbjudanden.

Snabba leveranser och återanvändning.

I vår avdelning Återbruk & fynd hittar du produkter för snabb leverans. Förmånliga priser på till exempel utgående sortiment, utställningsexemplar eller annat som står inne på lager. Allt så att våra möbler kan leva ett så långt och nyttigt liv som möjligt.

Titta in i Återbruk & fynd!

Hållbarhet
”Certi­fiering­en är en be­­tydelse­­full be­kräftel­se på att vår håll­­bara pro­duk­­tion i Sverige och ansvars­­­fulla material­val lönar sig för alla.”
Henrik Edlund, vd på Nola

Populära Kajen är nu Svanenmärkt

2022–10–20

Vår populära möbelserie Kajen är först ut med att få märkning hos Svanen, ett glädjande besked som bekräftar vår hållbara produktion. Inom kort kommer fler möbelserier från sortimentet att adderas till listan av miljöcertifierade produkter.

”Vår till­verkn­ing sker ute­slut­ande i Sverige vilket ger kort­are frakt­sträckor.”

Hållbarhet, material & miljö

Hållbarhet är för oss på Nola grundat i idéer om hur framtidens samhälle och städer ska vara. Att agera ansvarsfullt och göra medvetna val är grundläggande. Därför låter vi design ta tid. Våra produkter och möbler ska hålla att användas länge såväl som att tåla att betraktas över lång tid.

”Verktyget är tänkt att stötta arkitekten i sitt kreativa arbete”

Nytt verktyg! Korg Planner!

Nu finns ett digitalt planeringsverktyg för Korg möbelsystem, som gör det möjligt att rumsligt skapa och testa idéer och lösningar efter specifika önskemål. Planeringsverktyget är tänkt att stötta arkitekten i sitt kreativa arbete samtidigt som resultatet blir konkret med en tydlig produktspecifikation.

Testa Korg Planner här!

Om Nola

Om oss

På Nola titulerar vi oss med stolthet som samhällsengagerade problemlösare. För oss betyder det att vår design alltid är och alltid varit sprungen ur reella och mänskliga behov.

Vår historia

Nola startades 1980 i den form vi känner det idag då Agneta Stake tog över företaget. Med stort samhällsengagemang, passion och lyhördhet gentemot tidens framträdande arkitekter och stadsplanerare formade hon ett företag som skulle komma att bli vägvisande för hur urbana rum och platser kunde se ut.

Nola i sociala medier

Följ gärna med i våra sociala kanaler där vi berättar om allt från produktutveckling och design till pågående projekt.

Utmärkelser

Nolas produkter, formgivare och VD har under åren mottagit flera framstående priser och utmärkelser. Även många av de offentliga miljöer där våra möbler ritats in har uppmärksammats.

Utveckla något med oss

Produktutveckling är hjärtat i vår verksamhet. Vi brinner för att realisera innovativa och kreativa idéer.

I nära dialog med arkitekter, landskapsarkitekter, stadsplanerare och möbelformgivare utvecklar vi städer och urbana platser genom att göra dem trygga och tillgängliga för alla.

Idéer är vår produkt 

Tillsammans med möbelformgivare, arkitekter och andra kreatörer berikar vi urbana rum. Vår ambition är att alla samarbeten ska ha potential att bli standardprodukter.

 

Framåtblickande design 

Våra produkter och projekt definieras av mervärdet de bidrar till att skapa, platserna de berikar eller människorna de gläder. Vi blickar ständigt framåt för att skapa uttrycksfull design som tål att älskas länge.

 

Alltid svenskproducerat 

Våra egna produkter är tillverkade i Sverige för att utveckla de bästa, mest hållbara och närproducerade möblerna för offentlig utemiljö. 

 

Kontakta oss