Vi arbetar efter några viktiga utgångspunkter gällande material och miljö för att upprätthålla en hög kvalitet på våra produkter. Vi strävar efter en miljömedveten produktutveckling, mot en giftfri och god bebyggd offentlig miljö. Vårt miljöarbete bedrivs efter tydliga mål mot miljövänligare produktion, säker tillverkning med minimal negativ påverkan på miljön och med tydliga reglerverk för distribution.  Tillverkningen sker uteslutande i Sverige vilket ger korta fraktsträckor och medger en utbyggd och fortlöpande kontroll av kvalitet och miljö. Så långt som möjligt använder vi oss av miljöcertifierade leverantörer och material. Vi arbetar löpande med miljömärkningar för våra produkter.

• Materialen väljs med omsorg  och utefter medvetna materialval
• Tillverkningen sker uteslutande i Sverige.
• Hög kvalitet ger lång livslängd, god skötsel och underhåll ökar livslängden ytterligare.
• Produktutvecklingen görs för miljövänliga produkter
• Tillverkning sker med minimal negativ påverkan på miljön
• Distribution och emballering sker på ett miljövänligt, energi- och resurssnålt sätt.
• Uppställda miljömärkningar och kriterier följs såsom FSC-märkning, Byggvarubedömningen och Sunda hus.

Miljö & Kvalitetspolicy 

Skötsel & underhåll