close

Hållbarhet, material & miljö


Hållbarhet är för oss på Nola grundat i idéer om hur framtidens samhälle och städer ska vara. Att agera ansvarsfullt och göra medvetna val är grundläggande. Därför låter vi design ta tid. Våra produkter och möbler ska hålla att användas länge såväl som att tåla att betraktas över lång tid.

Hållbarhet är också att våra produkter självklart ska fungera, länge och för alla, samt vara enkla att underhålla och arbeta med i vardagen. Vi lägger ner mycket tid, research och utveckling för att testa och utvärdera våra produkter innan de hamnar på marknaden. Vi har tänkt åt er, så att ni kan göra miljömedvetna val för att skapa kreativa och trygga utomhusmiljöer.

Några punkter är grundläggande för vårt hållbarhetsarbete samt för att upprätthålla en hög produktkvalitet. Vi strävar mot en giftfri och god bebyggd offentlig miljö med en produktion som hela tiden blir miljövänligare, säkrare och bidrar till minskad negativ miljöpåverkan. Vi arbetar löpande med miljömärkningar av våra produkter och kriterier som FSC-märkning, Byggvarubedömningen, Svanens Husproduktportal och Sundahus följs.

Vår egen tillverkning sker uteslutande i Sverige vilket ger kortare fraktsträckor och möjlighet att kontinuerligt kontrollera att leveranser sker enligt tydliga regelverk. Vi är inte bundna till några specifika material, tillverkningsprocesser eller tekniker vilket innebär att vi har alla möjligheter att vara innovativa när det kommer till produktion.


Miljö & kvalitetspolicy

Skötsel & underhåll