Nola arbetar efter några viktiga utgångspunkter gällande material och miljö för att upprätthålla en hög kvalitet på våra produkter.

• Materialen väljs med omsorg.
• Tillverkningen sker uteslutande i Sverige.
• Skötsel och underhåll ökar livslängden på våra produkter.

• Produktutveckling mot miljövänligare produkter
• Medvetna materialval
• Tillverkning med minimal negativ påverkan på miljön
• Distribution och emballering på ett miljövänligt, energi- och resurssnålt sätt.
• Arbete efter uppställda miljömärkningar och kriterier såsom FSC-märkning och Byggvarubedömningen.

Produktion

Vi strävar efter en miljömedveten produktutveckling, mot en giftfri och god bebyggd offentlig miljö. All produktion sker i Sverige enligt gällande lagar och föreskrifter. Vårt miljöarbete bedrivs efter tydliga mål mot miljövänligare produktion, säker tillverkning med minimal negativ påverkan på miljön och med tydliga reglerverk för distribution. Vi arbetar med miljövänlig, energi- och resurssnål emballering, för inhemsk produktion samt för återanvändning, återvinning och tydlig märkning.

Tillverkningen sker uteslutande i Sverige vilket ger korta fraktsträckor och medger en utbyggd och fortlöpande kontroll av kvalitet och miljö. Så långt som möjligt använder vi oss av miljöcertifierade leverantörer och material.