close

Om oss


På Nola titulerar vi oss med stolthet som samhällsengagerade problemlösare. För oss betyder det att vår design alltid är och alltid varit sprungen ur reella och mänskliga behov. Vi drivs av social hållbarhet, att göra städer och urbana platser tryggare, mer upplevelserika och tillgängliga. Detta gör vi genom att ta in omvärlden och en mångfald av idéer i kreativa samarbeten för att utveckla platser såväl som nya produkter.

En naturlig del i vår stadsplanering

Vi deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt genom att investera i ny form och innovativa designlösningar. Det resulterar ofta i karaktärsfulla och specialritade möbler och produkter för skilda miljöer och behov. Nolas produkter finns nästintill i varje svensk stad idag och vårt Europaledande produktsortimentet sträcker sig från klassisk form till uttrycksfull design för allt ifrån torg, stadsrum och publika platser till park och trädgård, trafikmiljöer och källsortering. 

En produkt från Nola är synonym med högsta kvalitet, genomtänkt funktion, ett ambitiöst miljötänk och är alltid utvecklad med människan i första rummet. Allt detta sammantaget, i kombination med engagerande design anser vi är vad som bidrar till mångfald och en flora kring uttryck. 

Nola ger landskapsarkitekturen nya möjligheter

Många vänder sig till oss på Nola för att berika en plats, ett stråk eller en stad. I samarbete med arkitekter och formgivare gör vi platser mer publika, skapar bättre flöden av människor och etablerar mötesplatser och samlingspunkter. Våra samarbetsprojekt handlar ofta om att knyta an historiskt till en plats, skapa trygghet, gemenskap och inte minst att ge en plats karaktär och identitet genom design.