close

Fredriksbergsbadet Västerås

Uppdragsgivare: Västerås kommun
Landskapsarkitekt: Topia landskapsarkitekter
Husarkitekt: Carlstedt Arkitekter
Formgivare: Thomas Bernstrand, Broberg & Ridderstråle, White arkitekter & Olle Andersson, Mats Aldén
Färdigställt: 2022

 

2017 ödelades den gamla badanläggningen i folkmun kallad Råbybadet i Västerås av en brand. Nu står en ny byggnad ritad av Carlstedt Arkitekter på plats och ett nytt bad med en inbjudande park välkomnar besökare. Parken och anslutande utemiljöer är gestaltade av Topia landskaps­arkitekter och här finns något för alla.

”Idén kring möblerna handlar om att på en liten yta skapa olika platser för olika behov”, berättar Arvid Hellström, landskapsarkitekt på Topia.

Vi ser bland annat solstolen LowBed invid poolkanten – en plats för att sola och njuta eller sitta bekvämt och ha uppsikt över lekande barn. Närmare byggnaden finns bord och stolar i serien Parco utplacerade. Här kan besökare, som inte vill slå sig ner på gräsvallen intill poolen, ta en fika eller skuggig paus. Topia föreskrev en azurblå kulör för samtliga möbler till platsen, något som blev ett sammanhållande tema för projektet.

Solstolen LowBed designad, av Mats Aldén, erbjuder en skön plats invid poolkanten för såväl småbarnsföräldern som soldyrkaren.

Bord och stolar från möbelserien Parco formgiven av Broberg & Ridderstråle.

Bänken Orm i förgrunden, formgiven av White Arkitekter & Olle Anderson, tillsammans med stolar och småbord i serien Korg av Thomas Bernstrand kopplar ihop Fredriksbergsbadet till området utanför på ett naturligt sätt.

”Vi tycker att färgen interagerar fint med både växter och mark­tegel och så klart även vattnet.”

Arvid Hellström, landskapsarkitekt på Topia.

”Vi tycker att färgen interagerar fint med både växter och marktegel och så klart även vattnet”, fortsätter Arvid Hellström. Resultatet är en harmoniserande möbelsamling i unik blå färg. Möblemanget bjuder på stor variation både sett till utformning och aktivitet. På torgytan vid entrén står stolar ur serien Basket vilka utgör en plats för att sitta lite avskilt, kanske äta något eller ta en paus i lugn och ro. Här syns också bänken Orm slingra sig runt ett träd agerande spontan mötesplats, vilken tillsammans med småbord och stolar i serien Korg bidrar till en naturlig koppling till området utanför.

”Vi har byggt vidare på badhusets urbana uttryck med en torgyta närmast byggnaden. Detta skapar en kontrast till den gräsbeklädda och mer klassiska utomhusbadplatsen som man möter längre in och som vi menar är ganska egen för den här typen av projekt,” avslutar Arvid Hellström.

Parco bänk möter tillsammans med LowBed besökarnas olika behov, något som för landskapsarkitekterna på Topia var viktigt att ha i åtanke vid valet av möbler.