close

Sollentuna bibliotek

Beställare: SKAB Sollentuna kommunfastigheter AB
Arkitekt: Murman arkitekter
Formgivare: Broberg & Ridderstråle och Ola Gillgren

 

Murman Arkitekter har tillsammans med Cobab totalrenoverat Turebergshuset i Sollentuna Centrum. Det 17 våningar höga huset, ritat av Snellman/Forsman, har sedan 1976 fungerat som kommunhus och efter renoveringen har även Sollentuna bibliotek flyttat in.

   — Det nya biblioteket har blivit väldigt populärt och besökssiffrorna har dubblats sedan flytten. Barn och unga tar sig till platsen för att plugga och hänga, vilket känns som ett bra betyg, säger Marcus Sörensen, medverkande inredningsarkitekt på Murman Arkitekter. 

De generösa Basket-stolarna på ungdomsavdelningen går i korallrött- och rosa och bjuder in till både många sittande och enskildhet.

Parcostolarna i entrén med snurr låter besökare välja riktning och utsikt. Här valde man en röd accentfärg i kombination med ek.

”Vi valde snurr­­stolen Parco för att be­sök­are ska kunna vända sig både mot torget och rummet, såväl som valet att sitta för sig själv.”

Marcus Sörensen, inredningsarkitekt på Murman arkitekter

Biblioteket huserar på två plan samt halva entréplanet i Turebergshuset nya tillbyggnad i KL-trä, ett tillägg som öppnar sig mot torget utanför. Här valdes Parco snurrstolar för att på ett effektfullt sätt skapa en länk mellan ute och inne med sin utemöbelestetik.

   — Vi valde snurrstolen Parco för att besökare ska kunna vända sig både mot torget och rummet, såväl som valet att sitta för sig själv. Det var också viktigt att möblerna vi valde håller över tid på en plats med högt slitage, fortsätter Marcus.

På våningen ovan finns barn- och ungdomsavdelningen där ett önskemål från biblioteket var att besökare ska kunna sitta både enskilt och tillsammans. För detta ändamål valdes Basket som med sina generösa mått kan ge plats till både enskildhet och gemenskap.

Biblioteket renoverades med stort fokus på återbruk och ca 50 procent av möbelbeståndet kunde återanvändas. Nya tillägg valdes med omsorg och i en färgskala som knyter ihop det nya med helheten.