close

StyrUpp: en produkt för städad cykelparkering

2023–06–09


På en gata i Stockholm testar Nola och Stockholms stad det nya cykelstället StyrUpp i realtid. Den nya produkten ska stå på plats i ett år med syfte att påvisa idén och på så vis bidra till att Stockholm är och ska förbli en cykelstad att räkna med.


På en trottoar på Bergsgatan på Kungsholmen i Stockholm står en röd ställning av stål med krokar och öglor. Den är ny för platsen och den är ny för stadens invånare. Förbipasserande tittar frågande, vissa intresserade, andra till synes obrydda. På trottoaren står även arkitekten och formgivaren Ralf Lindberg som pekar och inspekterar ställningen. Med honom finns Anders Åkesson och Ulf Hansson, båda produktutvecklare på Nola, samt Henrik Edlund som är vd. De har samlats för att utvärdera installationen som i själva verket är ett nytt cykelställ. StyrUpp är tänkt vara ett svar på Stockholms cykelkaos.

   — Ambitionen för Stockholm är att det ska bli en cykelstad i paritet med Köpenhamn. Vi har långt dit och ska vi någonsin nå det målet så är parkering av cyklar ett av problemen vi måste lösa, säger Ralf.

Han berättar att ursprungsidén handlar om att städa upp på gatorna och råda bot på det stökiga synintryck som cyklar kan ge. Men även att erbjuda cyklister ett säkrare och mer skonsamt sätt att parkera sin cykel, elcykel eller elspark än de ”hagar” som Stockholm stad idag placerar ut sporadiskt och som ofta resulterar i cyklar i hög.

   — Cykelparkering behöver systematiseras för att fungera effektivt och helst inte ta parkeringsplatser från bilister. Här är tanken att man utnyttjar den stoppförbudzon på tio meter som finns vid alla övergångsställen. Det skulle innebära att cyklister vet att man alltid kan bli av med sin cykel i gatukorsningar, fortsätter Ralf.  

”Ambi­tionen för Stock­holm är att det ska bli en cykel­stad i paritet med Köpenhamn.”

Ralf Lindberg, arkitekt och formgivare

Planeringsmässigt är det en bit kvar tills just den placeringen kan bli verklighet, men i praktiken är StyrUpp allt som orden lovar och kan mycket väl vara lösningen. Cykelstället kommer att stå på Bergsgatan i ett år och förhoppningsvis bidra till både bättre parkeringsmöjligheter såväl som en renare gata. En av många fördelar är nämligen att det är enkelt att sopa och städa runt och under cykelstället.

StyrUpp är tillverkat i robust galvaniserat stål och har en upphängningsanordning som passar styret på både elsparkar och cyklar, samt en ögla för att låsa fast sin cykel. 

Hur fungerar det rent praktiskt då? När Anders Åkesson och Ralf Lindberg tittar närmare på cykelstället ser de att vissa mått eventuellt kommer behöva justeras, men de cyklar som tagits med till platsen för dagen hängs lätt upp i styret och låses fast i ramen. Anders demonstrerar även hur en del av designen är att ta hjälp av trottoarens kant för att studsa upp cykelns däck så att styret får en skjuts mot kroken. Detta för att passa alla människors olika förutsättningar och cyklar som är tunga och lätta, höga och låga.

   — Produktionsmässigt har det varit viktigt att tänka på att använda enkla och kostnadseffektiva metoder och material. Vi har använt rör med standarddimensioner och bockar som finns att tillgå. En varmförzinkning gör stället väldigt tåligt för vårt klimat och håller rost borta. För att skydda cyklar och styren har krokarna fått en mjuk plastbeläggning, berättar han.

Cykelstället är bultat i gatan men kan också förankras som andra stolpar i gatumiljö med betongfundament under mark. Det kan även anpassas för olika marknivåer och förlängas i flera sektioner. En viktig aspekt, helt avgörande för produktens framgång, är att cykelstället ska vara både snabbt och enkelt att montera upp.

Henrik Edlund, Nolas vd som tagit med sin piassavakvast, är i full färd med att sopa rent gatan från grus och damm inför fotografering och filmning. Han ser engagerad ut och det märks att Nolas vilja att vara där diskursen om stadens utveckling förs är genuin.

   — Det är betydelsefullt för vår process att kunna utvärdera produkter och nya idéer som StyrUpp gemensamt med Stockholms stad i detta fall. De spelar en viktig roll i samarbetet med att skapa hälsosammare städer. Vi är tacksamma att ha denna pilotyta och ser fram emot fortsatta diskussioner för att styra upp parkeringskaoset tillsammans, säger Henrik Edlund, vd på Nola.

”Det är betydelse­fullt för vår process att kunna ut­värdera produkter och nya idéer som StyrUpp gemen­samt med Stockholms stad i detta fall.”

Henrik Edlund, vd på Nola

Ambitionen är att erbjuda cyklister ett säkrare och mer skonsamt sätt att parkera sin cykel, elcykel eller elspark än de ”hagar” som Stockholm stad idag placerar ut sporadiskt och som ofta resulterar i cyklar i hög.