close

Zero waste när Nola ställde ut på Stockholm Furniture Fair

2023–04–06

Ett välplanerat samarbete mellan Nola och Stockholm Furniture Fair var nyckeln till ett mässdeltagande med nära nog noll avfall. Nolas möbler som skapar rumsligheter och naturliga mötesplatser utan nybyggnation var en stor del i lösningen, men främst ett förändrat tankesätt kring vad det innebär att ställa ut på en mässa.

Hållbarhet, återbruk, cirkulära flöden och minskat avfall är på allas läppar. Med all rätt. Och inget undantag gäller för Nola. Ambitionerna var höga inför deltagandet i möbelmässan 2023, både från Nolas och arrangörens håll. Utgångsläget var naturligt mindre spill och mer fokus på möten mellan människor samt att föra kunskaper vidare.

Efter två år av pandemi och inställda möbelmässor i Stockholm var Nola bestämda att inte återgå till gamla vanor eller spår, det vill säga att ställa ut med en traditionell monter och visa utställningsmöbler. Man ville göra något nytt, något mer äkta, något som skulle ge värde tillbaka till besökarna och gärna även med potential att inte generera något avfall.

“Nola har en lång och värdefull historia till­sam­mans med möbel­mässan och inte minst Green­house där vi först lärde känna många av de designers vi jobbar med idag.”

Agneta Stake, Nolas grundare

   — Nola har en lång och värdefull historia till­sammans med möbel­mässan och inte minst Green­house där vi först lärde känna många av de designers vi jobbar med idag. Inför 2023 ville vi prova något nytt som också går bättre i linje med våra värderingar om social hållbarhet och en stad för alla. Därför var förslaget att samarbeta kring kaféet i Greenhouse mycket uppskattat, berättar Nolas grundare Agneta Stake.

Fördelarna med ett kafé var många, inte minst att kunna slopa den resursmässigt påfrestande montern till fördel för en öppen och social mötesplats. Uppdraget att designa platsen gick till Anki Gneib och Mia Cullin som uteslutande jobbade med material som var återbrukade, återvunna eller kunde returneras till leverantören för att cirkuleras. Inspirationen var stadsrummet med dess fasader, parker och torg där Nolas möbler utgjorde plats för vila, möten och arbete.

   — I den större ytan i kaféet kunde vi visa upp en större del av vårt sortiment, men också större möbler och andra ytkrävande produkter vilket ger en mer rättvis bild av hur det urbana rummet ständigt utvecklas och vi med det. Vi är glada att vi kunde bidra både till mässans behov såväl som till en mer hållbar samtid, säger Henrik Edlund, vd på Nola.

För Stockholm Furniture Fair var Nola en perfekt partner med möbler som Långbordet, Kajen solsoffa och paviljongen Hexagon H22 vilka har rumsligheter i sig själva. I praktiken innebar det att färre nya element behövde byggas, vilket också i sig minskade temporära platsbyggda strukturer.

   — Nolas medverkan gjorde att Greenhouse Bar upplevdes designad och som en sammanhållen plats utan speciellt många byggda element. För de få saker som ändå behövde byggas gjorde vi tillsammans en plan för att återanvända, återvinna och cirkulera det material som eventuellt behövde tas fram, berättar Jennifer Gröhn, projektledare för Greenhouse på Stockholm Furniture Fair.

Vart tog allt vägen sen?

Inför mässan tog Nola beslutet att alla möbler och produkter som visades upp också skulle vara till salu till reducerat pris i en ”Fyndig” möbelkatalog. Redan innan dörrarna öppnades var paviljongen Hexagon H22 såld och strax därefter även Långbordet, Areal bänk och bord samt en möblerad Parklet. Andra produkter skickades åter till Nolas lager eller andra ställen de lånats ifrån. Takspånet som klädde kaféet plockades varsamt ned av Hälsinge Takspån för att återbrukas till försäljning.

   — Det takspån som användes temporärt på mässan ligger just nu ute till försäljning hos oss till ett något reducerat pris. Den höga kvaliteten är fortfarande densamma, men några bitar fick märken av våra fina spik. Vi tycker det var härligt att se vårt material i en ny kontext på möbelmässan och hoppas att fler får upp ögonen för att använda levande material även interiört, säger Petter Klasson, vd på Hälsinge Takspån.

Mässan återlämnade podiematerial till Recoma för cirkulering av materialet och tog hand om de få byggda element som fanns, som bardiskar, för att återanvända på andra mässor. Till och med vassen som delade av några möbelgrupper togs om hand av Anki Gneib och Mia Cullin för att återbrukas på kommande mässor och utställningar.

Detta är ett exempel på ett samarbete som vi lärt oss mycket av där en utställare vill vara med på annat sätt än med en traditionell monter. För vår del var vinningen att vi sparade in på nyproduktion och byggnation. För våra egenproducerade utställningar, kaféer och sittytor har vi målet att det ska bli så lite spill som möjligt och tillsammans med Nola och deras produkter fann vi en kreativ lösning, säger Jennifer Gröhn.

Inför mässan 2023 inledde Stockholmsmässan ett samarbete med Beijer Bygg som hjälpte arrangören att rädda 4,5 ton virke som kunde säljas vidare som återbrukat material. De interna produktioner som byggdes av mässan, som Fronts installation och Emma Olbers utställning Now or Never, går under året vidare till Vandalorum och Form/Design Center.

”Man ska inte glömma att det utöver fysiska strukturer även skapas plats för idéer, tankar och kunskaper på en mässa.”

Man ska inte glömma att det utöver fysiska strukturer även skapas plats för idéer, tankar och kunskaper på en mässa. Det gläder oss Stockholm Furniture Fair tänkt på att stänga även denna loop och att kunskaperna vi fått ta del av nu får leva vidare och inspirera fler på nya platser, säger Henrik Edlund.

Nyckeln till ett mässdeltagande med zero waste låg för Nolas del i ett nytt angreppssätt och perspektiv på att ställa ut. Det fanns strategier på plats inför och efter, för att inte lämna något åt slumpen eller spontana beslut. För varje produkt, möbel eller sak som plockades in i kaféet fanns det en rad i ett Excellark som också definierade dess slutliga destination. 

   — För oss handlar det mycket om att se på produkternas värde på nya sätt. Våra möbler produceras för att leva länge och stå i utsatta miljöer. Att vi valde att sälja vidare de produkter och möbler som stod i Greenhouse redan innan mässan öppnat tycker vi om något talar för deras kvalitet. Det känns fantastiskt bra att se hur vi kan skapa dubbelt värde. Först på mässan, och därefter på nya platser i stad och land, avslutar Henrik Edlund.