close

Badhusparken i Vara

Projekt: Badhusparken i Vara
Beställare: Vara kommun
Formgivare/konstnärer: Thomas Bernstrand & Albin Karlsson
Landskapsarkitekt: Karavan Landskap
Invigt: 2017


Bakgrunden till projektet med omdaningen av Badhusparken i Vara var ett gestaltningsuppdrag i kommunen som vanns av formgivarna/konstnärerna Thomas Bernstrand och Albin Karlsson. I projektet arbetade Nola nära tillsammans med formgivaren Thomas Bernstrand med att utveckla platsen med ett flertal möbler och specialprodukter, specifikt anpassade för platsens förutsättningar.

Ljussättningen av parken är utförd av Ljusrum. Foto: Ulf Celander

Utformningen av parken har tagits fram i dialog och samarbete med invånarna och utifrån behovet av att göra en park för alla, där även barn och ungdomar har varit med och bidragit till att skapa en plats som både är spännande och trygg. Men också tilltalande och designmässigt gångbar och som kan betraktas på avstånd så väl som från en skön loungestol.

Utformningen av parken har tagits fram i dialog och samarbete med invånarna och utifrån behovet av att göra en park för alla. Foto: Ulf Celander

Kajen solsoffa och Marknadsstånd väderskydd, båda formgivna av Thomas Bernstrand.