close

Specifik design bidrar till omsorg och mångfald i stadsbilden

2024–01–23

Historiskt sett bar arkitekten titeln byggmästare och ansvarade för helhetsupplevelsen av platser. Även om rollen har utvecklats över tid, förblir övertygelsen om värdet i platsspecifik design. Nola arbetar regelbundet med specialprodukter som tar hänsyn till platsens historia och unika förutsättningar. Dessa specialprojekt utvecklas parallellt med företagets ordinarie sortiment och bidrar till att berika mångfalden i stadsbilden.

 

Nola ser ett stort värde i design. Inte design för designens skull, utan för hur den bidrar till en arkitektonisk helhet och upplevelsen av en plats, en byggnad eller en miljö. Ambitionen är att varje produkt som utvecklas av Nola fyller ett behov i samhället och har en given plats i alla arkitekturens kvarvarande uttryck från olika epoker.

Arkipelag är en mångfasetterad bänk som kan placeras fristående, kurvad eller på murar. Specialdesignad av Fredrik Toller för Centralplan, den öppna platsen utanför Stockholms centralstation. Bänken ingår nu i Nolas ordinarie sortiment.

Historiskt kallades arkitekten även för byggmästare och ansvarade passionerat för hela upplevelsen av en plats, från trottoar och byggnad till interiöra materialval, möbler och utsmyckande detaljer. Idag har arkitektens uppdrag möjligen effektiviserats med tiden, men inställningen att platsspecifik eller kontextuell design bidrar till mervärde består. En bild Nola delar, som gärna ser att produkter utvecklas för eller väljs till miljön de ska agera i utifrån platsens förutsättningar.

– Innovativ och karaktärsstark design har placerat oss i människors minne och medvetande och produktutveckling har varit en given del av vårt DNA sedan starten 1980. Genom designsamarbeten med arkitekter visar vi på en vision för hur framtida städer och urbana platser kan se ut, möbleras och användas, säger Nolas grundare Agneta Stake.

”Genom design­samarbeten med arki­tekter visar vi på en vision för hur fram­tida städer och urbana platser kan se ut, möbleras och an­vändas.”

Agneta Stake, Nolas grundare

Nola har en lång tradition av nära samarbete med arkitekter för att skräddarsy produkter efter specifika platser, vilket resulterar i en service som gör många av våra projekt unika. Ett exempel är den specialtillverkade 13 meter långa versionen av den omtyckta bänken Parco, som nu pryder området utanför Stockholms centralstation.

Bussterminalerna vid Råslätts Centrum och Viktoriaplan, i Jönköpings kommun. Hållplatsskydd för passagerare och cykelskjul för cyklister utvecklades särskilt för platsen. Väderskydd och cykeltak har specialkonstruerats med sedumväxter och genomsiktlig polykarbonat i taken.

Teorin är beprövad. I Nolas projektportfolio och produktsortiment finns idag många produkter som uppstått genom unika idéer och platsspecifika sammanhang. Långbordet av White Arkitekter, Gällivarebänken av Liljewall arkitekter och möbleringen på torget i Kärrtorp av Bengt Isling är bara några exempel på specialprojekt där Nola agerat problemlösare och produktutvecklare. Dessa samarbeten har i sin tur resulterat i produkter som på olika sätt bidrar till platsernas unika identitet och upplevelsevärde. Några idéer stannar på platsen, medan andra tas vidare in i sortimentet.

Gällivarebänken togs fram specifikt för Kunskapshuset i Gällivare, vinnare av Guldstolen 2022 för bästa inredning. Den finns placerad både ute och inne och agerar som en tydlig koppling mellan rummen, där den med sin flexibilitet möter behov i olika miljöer. Bänkens form och konstruktionen är inspirerad av lokalt hantverk och samiska mönsterbilder med en stark koppling även till husets konstruktion.

– Platsspecifika möbler får ofta en viktigare betydelse för de är svårare att byta ut eller ta bort. Tänker man på arkitekturen som en helhet är möblerna en naturlig del av den. Gällivarebänken har i högsta grad bidragit till att ge platsen identitet och förstärker både besökarens upplevelse såväl som beställarens intentioner av en unik arkitektur, säger Jonas Hermansson, arkitekt på Liljewall.

I vissa fall formaliseras arkitekternas visioner i unika projekt och produkter. Ibland för att marknaden inte erbjuder den möbel som efterfrågas, och i andra fall för att arkitekten eller formgivaren har en tydlig produktidé. Oavsett orsak lockar Nolas långa erfarenhet av produktutveckling och en produktionslina utan begränsningar.

När Jonas på Liljewall vände sig till Nola med frågan om att samarbeta kring den enastående KL-träbänken i karakteristiska röda färg till Kunskapshuset i Gällivare, var Nola inte sena att omfamna utmaningen. 

Gällivarebänken, av Liljewall arkitekter, särskilt designad för Kunskapshuset i Gällivare, belönades med Guldstolen-priset för bästa inredningsdesign 2022.

På torget i Kärrtorp syns soffan Ultuna i Sioox behandlad ek och pulverlackad stål, designad av Daniel Ericsson och Bengt Isling. Bengt är även ansvarig arkitekt för gestaltningen av torget.

En liknande fråga kom från arkitekten Bengt Isling när han jobbade med att rusta upp torgrummet i Kärrtorp centrum i Stockholm. Han stod inför uppgiften att behålla känslan i den ursprungliga 1950-talsarkitekturen och samtidigt addera nya funktioner utifrån önskemål som uppstått i medborgardialog. Ett sådant önskemål var att kunna ha loppis på platsen. Så uppstod förslaget om ett långbord med in- och utdragbara bänkar, men den idén fanns det inga hyllfärdiga lösningar för, varför Bengt kontaktade Nola.

– Jag hade aldrig klarat av att rita eller konstruera det bordet, så det var självklart att kontakta Nola som har både kompetens och erfarenhet av att tillverka kvalitativa möbler. Det är skönt att kunna lämna ifrån sig en idé och veta att den ligger i goda händer, annars hade man aldrig vågat rita unika saker, säger Bengt Isling.

Borden med indragbara bänkar som hänger från bordsskivan i Kärrtorp var ingen barnlek att utveckla, med många variabler som ställde till det längs vägen. Vad Bengt vet, är de dock än idag de enda i världen av deras sort. Något som boende och besökare förhoppningsvis värdesätter.

– Det är inget självändamål att göra unika möbler till en plats, men det bidrar med stor omsorg för platsen att ha möjlighet att tillföra saker som skiljer sig från mängden. Det är filosofiskt intressant, till skillnad från det som är standard, säger Bengt.

”Det är inget själv­ändamål att göra unika möbler till en plats, men det bidrar med stor om­sorg för platsen att ha möjlig­het att till­föra saker som skiljer sig från mängden.”

Bengt Isling, arkitekt

Som ett resultat av ett projekt på Vasagatan i Västerås utvecklades den populära Kajen-bänken i en version för montage på mur. Den finns nu tillgänglig som en del av den standardiserade sittmöbelkollektionen.

Möjligheten att erbjuda det lilla extra, det unika som bidrar till att en plats älskas och besöks gång på gång driver Nola att fortsätta utveckla specialprojekt parallellt med deras ordinarie möbelsortiment.

– Idag kan man lätt få känslan att normen för möbelproduktion är standardisering och effektivisering, med förhoppningen att en form eller en möbel ska fungera för en mängd funktioner och platser. Våra specialprojekt visar på det motsatta, att design som skapas av sitt sammanhang bidrar till unika upplevelser. Där produkten, med hela designprocessen har potential att förändra attityder och bidra till kunskapen om det platsspecifika. Det behöver vi mer av, säger Henrik Edlund, Nolas vd.