close

Produkter /

Plank & pergola

Inbjudande plank och pergola för offentlig miljö

Nolas plank och pergolor ger skydd, skugga och lugn, i parker som inne i staden. De är alla omsorgsfullt designade med hög funktion och tillgänglighet, i hållbara material som gör att våra plank och pergolor tjänar sitt syfte i offentlig miljö, året om.