close

Bernt Fröderberg

Bernt Fröderberg är landskapsarkitekt MSA med lång och bred erfarenhet. Projekten spänner över allt från privata trädgårdar, bostäder, parker till komplexa vägmiljöer. 

   — I min roll som formgivare hoppas jag kunna tillföra en omsorg om de byggda detaljerna i den gröna miljön som förhöjer  det slutliga intrycket även i relativt vardagliga byggprojekt. Vikten av välritade lösningar i de lite mer prestigebetonade uppdragen kan knappast underskattas. Mina utgångspunkter i designarbetet är bl a att dels använda förnyelsebara material  samt att ge den den byggda detaljen en långt liv.