close

Produkter /

Affischering & minnestavlor

Anslagstavlor och minnestavlor för offentlig miljö

Nolas anslagstavlor och minnestavlor är framtagna för det offentliga rummets kommunikation och hågkomster. De skapar en naturlig samlingspunkt i olika miljöer, där de hållbara materialen i produkterna agerar budbärare för dess omgivning.