close

Stora Björn

Pergola

Design Bernt Fröderberg

Stora Björn är en stilig pergola som är en färdig enhet i system Utblick, ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. Spaljéerna och stolparna är tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i målat trä. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt som ger en 40% vindgenomsläpplighet för bästa vindreduktion.

Mått och vikt

Längd: 550 cm
Bredd: 550 cm
Höjd: 240 cm / 310 cm

C-C mått innerstolpar: 220 cm. C-C mått ytterstolpar: 440 cm. Spaljéhöjd ovan mark: 110 cm.

Enskilda dimensioner
Stål: Stolpar 108 x 3,6 / 50,8 x 3,0 mm. Spaljé 25 x 3 mm. Perforerad plåt: Tjocklek 2 mm.
Trä: Överliggare 45 x 120 mm. Pergolabommar: Dubbla 45 x 145 mm. Pergolabommar: Dubbla 28 x 120 mm.

Artikelnummer och kombinationer

Ö70-60Stora björn pergola
B11-06Startkostnad för pulverlackering av stål i annan färg än standard

Anges efter artikelnummer

Virke och ytbehandling

LIN för linaximpregnerat furu.

Färg på metall

GGV för stål Gris 2900 Sablé antracitgrå.
SGV för stål RAL 9005 svart.
C för valfri kulör på stål, mot tilläggskostnad.

Fastsättning

M för markfast.

Standardfärger

RAL 9005
RAL 1000
Gris 2900 Sablé

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det är särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Linax

Efter det traditionella träskyddet enligt NTR AB kokas virket i en varm linolja med eller utan färgpigment under vacuum. Oljan kokas in i ytorna på samtliga sex sidor, vilket reducerar fuktupptag i virket och ger en formstabil produkt över tid. Resultatet blir en torkad produkt med god motståndskraft mot röta som dessutom har långa underhållsintervall. Linax impregnerade möbler är avsedda endast för utomhusmiljö.

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Markfast

Markfast. Förlängt rör som gjutes i mark.

Stolpar för spaljéer borras och gängas på plats. Spaljéer levereras i färdiga enheter. Överliggare är kapade för justerkapning på plats. Pergolabommarna är färdig-tillverkade förutom urjackningen för överliggarna som ska göras på plats. Överliggare skruvas med sexkant-träskruv mot stolpar. Pergolabommarna spikas till överliggarna.Stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundlägges på icke tjälskjutande material till frostfritt djup. För grundläggning på bjälklag kapas stolpar till rätt längd på plats.Vid projektering är det viktigt att redovisa de övre pergolabommarnas orientering så att pergolans "diagonala framsida" blir tydlig i utrustningsplanen. Med framsida menas att de översta pergolabommarna ska ligga vinkelrätt mot betraktaren med spaljéerna i bakkant.

Skötsel och underhåll

Linaximpregnerat furu

Linax är en linoljebaserad impregnering som ger extra lång hållbarhet i utomhusmiljö och motsvarar impregnerings klass AB. Det impregnerade virket grånar med tiden, vilket gör att det bör återinoljas vid behov. Använd en linoljebaserad olja för impregnerade material.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner

Standardfärg på stål, svart alternativt antracitgrå. Standardfärg på trä är linax natur grå vit. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt.

Det går att ersätta befintliga spaljéer med andra spaljéer i system Utblick. Se Sirius spaljé.

Karaktär

Stilig pergola som är en färdig enhet i system Utblick. Ett variationsrikt system med många möjligheter.

Stora Björn

Pergola

Design Bernt Fröderberg

Stora Björn är en stilig pergola som är en färdig enhet i system Utblick, ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak. Spaljéerna och stolparna är tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i målat trä. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt som ger en 40% vindgenomsläpplighet för bästa vindreduktion.

Formgivare