close

Akalla förberedd för tak med kanalplast, kundspecifik lösning med kanalplast.

Akalla

Pergola

Design Nola

Akalla är ett funktionellt pergolasystem med spaljésektioner och fyrkantiga stolpar. Rymligt, men samtidigt enkelt i sin konstruktion, kan det inrymma till exempel en möbelgrupp, planteringskärl och/eller cyklar. Akalla har en svart stålkonstruktion med trädetaljer i oljad ek. Raka sektioner kan förberedas för tak med kanalplast. Kontakta Nola för mer information.

Pergolasystemet kan lätt byggas ut och kompletteras med påbyggnadssektioner. För Akalla med plant pergolatak finns både raka och vinklade start- och påbyggnadssektioner, se systembeskrivning för mer information.

Akalla har blivit godkänd i Svanens Husportal (Sioox ek och furu) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen (Sioox ek och oljad ek).

Certifiering

508 cm
271 cm
274 cm
244 cm
742 cm
269 cm
274 cm
269 cm
504 cm
269 cm
308 cm
269 cm
714 cm
269 cm
343 cm
269 cm

Mått och vikt

Akalla Rak Startsektion med lutande tak
Längd: 508 cm
Bredd: 274 cm
Höjd: Fram: 271 cm. Bak: 244 cm

Akalla Rak Start och Påbyggnad med lutande tak
Längd: 742 cm
Bredd: 274 cm
Höjd: Fram: 271 cm. Bak: 244 cm

Akalla Rak Startsektion Plant tak
Längd: 508 cm
Bredd: 274 cm
Höjd: 269 cm

Akalla Rak Start och Påbyggnad Plant tak
Längd: 742 cm
Bredd: 274 cm
Höjd: 269 cm

Akalla Vinklad Startsektion Plant tak
Längd: 504 cm
Bredd: 308 cm
Höjd: 269 cm

Akalla Vinklad Start och Påbyggnad Plant tak
Längd: 714 cm
Bredd: 343 cm
Höjd: 269 cm

Artikelnummer och kombinationer

Ö80-10Akalla Pergola Rak Startsektion med lutande pergolatak.
Ö80-11Akalla Pergola Rak Påbyggnadssektion med lutande pergolatak.
Ö80-10RTAkalla Pergola Rak Startsektion med plant pergolatak.
Ö80-11RTAkalla Pergola Rak Påbyggnadssektion med plant pergolatak.
Ö80-13Spaljésektion med träribbor i oljad ek till Akalla Rak Pergola.
Ö80-12RTAkalla Pergola Romb-formad Påbyggnadssektion med plant pergolatak.
Ö80-14RTAkalla Pergola Vinklad Startsektion med plant pergolatak.
Ö80-15RTAkalla Pergola Vinklad Påbyggnadssektion med plant pergolatak.

Anges efter artikelnummer

Virke och ytbehandling

EK för oljad ek.
SIOO för sioo:x behandlad ek.
RAL 9005 standard för målat furu.
C för annan kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Färg på metall

RAL 9005
C för annan kulör annan än standard, startkostnad tillkommer.

Varianter

RT för Akalla med plant pergolatak.
För mer information om hur Akalla byggs ut med raka och vinklade sektioner, se systembeskrivning.

Standardfärger

RAL 9005

Material och ytbehandlingar

Furu

Nolas furu har hög kvalitet och kommer från ett hållbart skogsbruk. Furun är ett miljövänligt, inhemskt träslag. Skadat eller obehandlad furu angrips tämligen lätt av nedbrytningsprocesser därför är det är särskilt viktigt att bättra skadade ytor.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och andvändning i utsatta miljöer.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

SiOO:X impregnering

Sioo:x är ett träskydd med miljövänlig kiselteknologi. Vattenbaserad och biocidfri. Vi använder Sioo främst till våra ekmöbler. Sioo:x behandling av trä passar allt trä, ute som inne och ger en ljus, träyta utan pigment. Ytan är UV-säker, vattenavvisande och stickfri. Aktiv och förebyggande verkan mot alger, mögel och skadeinsekter. Även rötskyddande, träförstärkande och brandhämmande. Detta träskydd ger lång hållbarhet och ett enkelt underhåll. Ingen ”årlig oljning” krävs. Kan övermålas. 

Vattenbaserad täcklasyr

Täcklasering av virke görs med en vattenbaserad täcklasyr. En vattenburen färg som är skonsammare för miljön. Färgen har vid normal belastning en bra slitstyrka och lång hållbarhet. 

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. 

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Stolpar, spaljéer, överliggare och pergolabommar levereras separat. Stolpar mäts ut och förankras mot mark.

Spaljéer monteras mot stolparna med tillhörande skruv. Överliggarna skruvas mot stolparna med bifogade skruv och vinkelbeslag. Pergolabommarna skruvas mot överliggarna med hjälp av bifogade skruvar och vinkelbeslag.

Se monteringsanvisning för mer information.

Monteras mot fundament. Se monteringsanvisning för mer information.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i trät väljas framför en filmbildande olja.

SiOO:X behandlad ek

Sioo:x-behandlade produkter är vid leverans behandlade 2 ggr. en gång med ett träskydd (Premium Träskydd Altan) och en gång med ett ytskydd (Premium Ytskydd Altan). Dirket månader efter att en produkt ställts ut bör den för bästa hållbarhet behandlas ytterligare en gång med Sioo:x Premium Ytskydd Altan, därefter var 12 månad. Ytskyddet bildar en slityta vilket gör att produkter som är utsatta för hårt mekaniskt slitage kan behöva behandlas oftare än var tionde år. Ytbehandlingen har en testad verkan enligt normerna EN 46 och EN 113.

För information om Sioo-behandlingen se websidan www.sioox.se.

Täcklaserad furu - vattenbaserad

Produkter i täcklaserad furu skall underhållas regelbundet med alkydfärg. Underhållsintervaller ca 1 ggr per år. Skador och sprickor bör bättras omgående. Bättringsfärger på sprayförpackning finns i standardkulörer att beställa.

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner

Akalla är ett pergolasystem som går att bygga ut. Det finns påbyggnadssatser för längre variant. Se systembeskrivning för mer information. Påbyggnadssektioner och spaljésektioner beställs separat. Standardfärg på stål, svart RAL 9005.

Karaktär

Nytt funtionellt pergolasystem med spaljésektioner. Rymligt men samtidigt enkelt i sin stålkonstruktion med trädetaljer i oljad ek.

Akalla

Pergola

Design Nola

Akalla är ett funktionellt pergolasystem med spaljésektioner och fyrkantiga stolpar. Rymligt, men samtidigt enkelt i sin konstruktion, kan det inrymma till exempel en möbelgrupp, planteringskärl och/eller cyklar. Akalla har en svart stålkonstruktion med trädetaljer i oljad ek. Raka sektioner kan förberedas för tak med kanalplast. Kontakta Nola för mer information.

Pergolasystemet kan lätt byggas ut och kompletteras med påbyggnadssektioner. För Akalla med plant pergolatak finns både raka och vinklade start- och påbyggnadssektioner, se systembeskrivning för mer information.

Akalla har blivit godkänd i Svanens Husportal (Sioox ek och furu) och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen (Sioox ek och oljad ek).

Certifiering

Akalla pergola och Tuben möbelgrupp på en av områdets innergårdar i Rosendal. Foto: Christoffer Skogsmo.

Akalla pergola i pulverlackerat stål och ek. Foto: Jann Lipka.

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer. 


Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg 


Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet.