Stora Björn, pergola. Kalmar soffa.

Stora Björn

Bernt Fröderberg

Stora Björn är en stilig pergola som är en färdig enhet i system Utblick, ett flexibelt system i stål och trä för kombination av spaljéer, stolpar och pergolatak.  Spaljéerna och stolparna är tillverkade i lackerat stål medan pergolataket är i målat trä. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt som ger en 40% vindgenomsläpplighet för bästa vindreduktion.

Mått
c-c mått stolpar: 220 cm.
c-c mått ytterstolpar: 440 cm.
Höjd: 240/310 cm.
Totalmått pergola: 550x550 cm.
Spaljéhöjd ovan mark: 110 cm.

Produktnummer
Ö70-60 - Stora Björn pergola
Montering
Stolpar för spaljéer borras och gängas på plats. Spaljéer levereras i färdiga enheter. Överliggare är kapade för justerkapning på plats. Pergolabommarna är färdig-tillverkade förutom urjackningen för överliggarna som ska göras på plats. Överliggare skruvas med sexkant-träskruv mot stolpar. Pergolabommarna spikas till överliggarna.

Varianter
Standardfärg på stål, svart alternativt antracitgrå. Standardfärg på trä är gråvit. Spaljéerna kan förses med en kvadratperforerad plåt.

Det går att ersätta befintliga spaljéer med andra spaljéer i system Utblick. Se Sirius spaljé.
Material
Stål: stolpar 108x3,6 / 50,8x3,0 mm. Spaljé 25x3 mm, lockat i ändar.
Perforerad plåt, tjocklek 2 mm. Perforeringsmått, rutstorlek 10x10 mm, spaltbredd 4,0 mm. Allt stål är blästrat, elförzinkat, gulkromaterat och pulverlackerat i svart RAL 9005 Gris 2900 Sablé antracitgrå. Ange önskad färg på beställningen.

Trä: överliggare 45x120 mm. Pergolabommar, dubbla 45x145 mm. Pergolabommar, dubbla 28x120 mm. Allt trä är i hyvlad, täcklaserad furu. Standard: gråvit NCS 3005-Y50R.
Ange efter produktnummer
GGV = stål Gris 2900 Sablé antracitgrå, virke NCS S 3005-Y50R gråvit
SGV = stål RAL 9005 svart, virke NCS S 3005-Y50R gråvit
C = valfri kulör
Fastsättning
Stolpar gjuts 70 cm i mark. Grundlägges på icke tjälskjutande material till frostfritt djup. För grundläggning på bjälklag kapas stolpar till rätt längd på plats.

Vid projektering är det viktigt att redovisa de övre pergolabommarnas orientering så att pergolans "diagonala framsida" blir tydlig i utrustningsplanen. Med framsida menas att de översta pergolabommarna ska ligga vinkelrätt mot betraktaren med spaljéerna i bakkant.
Underhåll
Trä underhålles efter behov. Skador på stål bättras med alkydfärg.
Karaktär
Stilig pergola som är en färdig enhet i system Utblick. Ett variationsrikt system med många möjligheter.