close

Gefle

Pollare

Nola

Pollaren Gefle är anpassad för Prisma Tibros akustiska trafikövergångssignaler utan tryckknappar. En lämplig användning av pollaren Gefle är t ex att vägleda synnedsatta på så kallade shared spaces, platser där bilister och gångtrafikanter skall samsas om utrymmet utan några ljussignaler. Pollaren, som är försedd med en gjuten topp med taktil information för synnedsatta samt LED-belysning, togs ursprungligen fram till Gävle där den står längs gågatan Drottninggatan. Gågatan korsas av gator med oövervakade övergångsställen. De konstanta tic-signalerna från pollarna uppfattas av synnedsatta som därmed vägleds till övergångsställena.
 

Mått och vikt

Ø 19,4 cm x 0,6 cm
Höjd ovan mark: 100,4 cm

Material

Pulverlackerat Stål.
Sandgjuten återvunnen aluminium.

Pulverlackerat stål. Topp i gjuten aluminum. Armatur med LED belysning. Se monteringsanvisning för mer information.

Standardfärger

RAL 9005

Artikelnummer

Ö03-84MB Pollare Gefle

Anges efter artikelnummer

T för taktil topp.

Montering och fastsättning

Installation måste göras av elektriker.

Meagfundament.

Skötsel och underhåll

Lackskador kan bättringsmålas med alkydfärg.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter

Slät alternativt taktil topp med pil.
Akustisk trafikövergångssignal utan tryckknappar beställs från Prisma Tibro tel 0504-400 40.

Karaktär

Pollare med LED, taktil topp och förberedd för "tickare".

Gefle

Pollare

Nola

Pollaren Gefle är anpassad för Prisma Tibros akustiska trafikövergångssignaler utan tryckknappar. En lämplig användning av pollaren Gefle är t ex att vägleda synnedsatta på så kallade shared spaces, platser där bilister och gångtrafikanter skall samsas om utrymmet utan några ljussignaler. Pollaren, som är försedd med en gjuten topp med taktil information för synnedsatta samt LED-belysning, togs ursprungligen fram till Gävle där den står längs gågatan Drottninggatan. Gågatan korsas av gator med oövervakade övergångsställen. De konstanta tic-signalerna från pollarna uppfattas av synnedsatta som därmed vägleds till övergångsställena.
 

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer. 


Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg 


Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet. 
 

Liknande produkter

Paus

Sittstöd/Cykelställ