close

Produkter

Tilltalande & tillgängliga stadsmöbler

Nolas produkter är designade för att göra städer och urbana platser mer tillgängliga, spännande och upplevelserika för alla oss som besöker dem. Våra möbler för offentlig miljö innefattar allt från karaktäristiska stadsmöbler, inbjudande parkmöbler och funktionella väderskydd, till smarta cykelparkeringar och pergolor.