Street cykelparkering, med tydlig markering för cykel i stadsbilden. Design Nola Street cykelparkering, Norrtälje. Design Nola Street cykelparkering, Norrtälje. Design Nola Street cykelparkering, Falköping. Design Nola Street cykelparkering med dubbelsektion om 10 platser, Falköping. Design Nola Street cykelparkering i rostrött, Exercisplan Stockholm. Design Nola Street cykelparkering i rostrött, Exercisplan Stockholm. Design Nola Street cykelparkering, detalj. Falköping. Design Nola Street med dubbel sektion, med plats för 10 cyklar. Design Nola Street cykelparkering med dubellsektion, med plats för 10 cyklar. Design Nola

Street

Nola

Antal cyklister i storstäderna ökar för varje år, vilket är bra såväl för miljön som för människors hälsa. Nola har tagit fram en egendesignad cykelprodukt; StreetProdukten är ett modulärt system där en sektion ska täcka en parkeringsplats, vilket motsvarar 10 cykelplatser som kan ökas från tio till 20, 30, och så vidare. Men Street fungerar också lika bra som ett traditionellt cykelställ. Den fungerar såväl temporärt som markfast. Den är utformad för att skapa en säker och funktionell parkering för cyklister i den urbana miljön. Dess slående design gör den dessutom enkel för cyklister att upptäcka. Street cykelparkering är tänkt att placeras längs vägar som substitut till bilparkering. Ett flexibelt, spännande inslag i miljön som ger plats för fler cyklister i staden.

Mått
Mått: 4,8 m x 2,2 m.
Höjd: 0,96 m.
Totalvikt: 200 kg.
Produktnummer
Ö 60-60/START Street cykelparkering - 10 cykelplatser
Ö 60-60/PÅBYGG Street cykelparkering, påbyggnadssektion, 5 cykelplatser
Montering
Montering - temporär eller bultas till mark.
Går att reglera vinkel av hjulhållare i sidled.
Går att reglera stolpar för ojämn mark.
Varianter
Cykelstället består av 4 sektioner. 2 stycken gavlar och 2 stycken frontsektioner med cykelsiluett med vardera 5 stycken hjulhållare, om totalt 10 st. Ramlås är standard.

Hjulhållarna går att vinkla för att korrigera för eventuell marklutning.
Stolparna som sektionerna monteras till har även en reglerbar fot som kan ta upp mindre ojämnheter i marken. Stolparna går även att gjutas ner i mark. Permanent lösning med 400 mm förlängda stolpar.

Det får totalt plats 10 cyklar i en parkering, som standard, men den går att byggas ut vid behov.

Det går att få cykelställ med en annan symbol vid förfrågan, eller ställ helt utan symbol.
Material
Hela produkten är tillverkad i stål.
Stolpar 70 x 4 mm.
Staket 70 x 50 x 4 mm.
Cykelsiluett 8 mm plåt.
Ytbehandling: Zink och pulverlack.

Standardkulör:
Sektioner: Noir Sablé 2200.
Hjulhållare: Galvaniserad.
Siluett: RAL 6017 Grön.
Ange efter produktnummer
C för andra kulörer, mot tilläggskostnad.
Fastsättning
Street går att ställa upp temporärt eller för permanent montage genom att bulta till mark.
Underhåll
Lackskador bättras med alkydfärg.
Exempel
Street cykelparkering är tänkt att placeras längs vägar som substitut till bilparkering.
Karaktär
Ett praktiskt och flexibelt cykelställ som ger mer cykelparkering i staden.