close

Goggle 2

Cykelställsystem

Design Nola

Goggle 2 är en robust modifiering av Goggle cykelställsystem. Konstruktionen utgår från ett helsvetsat och varmförzinkat hjulhållarpaket med dubbla följarrör, vilket gör produkten mycket slitstark. Hjulhållare med eller utan ramlåsning. Följarrör är även demonterbara efter installation, vilket gör att cykelstället lätt kan repareras eller uppdateras mot annan variant vid behov. Goggle 2 kan också fås med snedställda hjulhållare. Snedställda bågar gör att cyklarna kan ställas tätare och inte kräver lika stort utrymme för att backa ut cykeln.

Mått och vikt

Bredd: Exempel cykelställsram 5 och 10 cykelplatser har längden 241 cm, totallängd inkl 2st slutstolpar 250cm se fler mått i monteringsanvisningen
Höjd: 54cm hjulhållare rund 63cm hjulhållare ramlås. Höjd stolpar ovan mark 54,5cm
Djup: Enkelriktat rund hjulhållare 65cm, med ramlåsning 70cm, dubbelriktat rund hjulhållare 62cm, dubbelriktat med ramlåsning 119cm

Vikt: Stolpe 8 Kg Goggle enkelriktad 5cpl 28 Kg. Goggle dubbelriktat 10cpl 36,5 Kg.

Artikelnummer och kombinationer

CYKELSYSTEMETS DELAR

Stolpar
Ö03-38/1NGoggle 2 ytterstolpe, med fotplatta
Ö03-38/2NGoggle 2 mittstolpe, med fotplatta
Enkelriktade cykelställsramar
Ö03-39/5Goggle 2 enkelriktad cykelställsram 5 cykelplatser
Ö03-39/6Goggle 2 enkelriktad cykelställsram med 6 cykelplatser
Ö03-39/10/RAMGoggle 2 enkelriktad cykelställsram med 10 cykelplatser med ramlås
Dubbelriktade cykelställsramar
Ö03-39/6DGoggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 6 cykelplatser
Ö03-39/8DGoggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 8 cykelplatser
Ö03-39/10DGoggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 10 cykelplatser
Ö03-39/10D/RAMGoggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 5 cykelplatser med ramlås
Ö03-39-6D/SNEDGoggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 6 cykelplatser snedställda
Ö03-39-12D/SNEDGoggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 12 cykelplatser snedställda
B11-06Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör. Gäller endast stolpar.

Anges efter artikelnummer

Goggle 2 är ett byggsystem, inte färdiga cykelställ. Välj alltid slut och mittstolpar i din kombination.
Detta cykelställ är endast fastsättningsbart.

Standardfärger

RAL 9005

Material och ytbehandlingar

Pulverlackerat Stål.
Varmförzinkat stål.

Stolpar: 114 mm Rör (el-förzinkade och pulverlackerade) svart RAL 9005 Följarrör: 60 mm Rör och 12mm tråd (varmförzinkade)

Montering och fastsättning

Levereras i delar – stolpar och följarrör med hjulhållare.

Fastsättningsbar, monteras ovanpå mark med utbredd fotplatta.

Skötsel och underhåll

Pulverlack kan bättras med alkydfärg.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter

Enkelt eller dubbelriktat och med ramlåsning. Goggle 2 kan också fås med snedställda cykelställ och hjulhållare.

Karaktär

En mer robust och slitstark variant av Goggle cykelställssystem. För dubbelriktade cykelställ om 10 platser och enkelriktat om 5 platser.

Goggle 2

Cykelställsystem

Design Nola

Goggle 2 är en robust modifiering av Goggle cykelställsystem. Konstruktionen utgår från ett helsvetsat och varmförzinkat hjulhållarpaket med dubbla följarrör, vilket gör produkten mycket slitstark. Hjulhållare med eller utan ramlåsning. Följarrör är även demonterbara efter installation, vilket gör att cykelstället lätt kan repareras eller uppdateras mot annan variant vid behov. Goggle 2 kan också fås med snedställda hjulhållare. Snedställda bågar gör att cyklarna kan ställas tätare och inte kräver lika stort utrymme för att backa ut cykeln.

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer. 


Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg 


Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet. 
 

Liknande produkter

Duo

Cykelpollare

Street

Cykel- & elsparkcykelhage