Fura plank väggfast Fura plank i vit. Fura cykelhus med plank S Fura cykelhus med plank S Fura cykelhus med plank S

Fura Modulsystem

Anders Nyquist

Fura är ett användbart, klassiskt träplank. Ett komplett system för uppbyggnad av plank, pergola, cykelhus, med mera. För att underlätta vid projektering har vi sammanställt ett antal modeller, färdiga ”ritmallar”. Ladda ner ritning/ritmallar (PDF)

 

Mått
Stolpe: 115 x 125 mm.
Brädor: 19 x 120 mm.
Spaljéribbor: 38 x 38 mm profilhyvlade och med snedfasad topp.
Överliggare: 38 x 125 mm.
Loggiabom: 19 x 125 mm.
Reglar: 38 x 100 mm.

Produktnummer
Systemets olika delar:

Spaljé/plank med eller utan överliggare, i tre höjder och två bredder.

Stolpar för rak anslutning till plank, 90 graders vinkel, 135 graders vinkel samt T-stolpe, 90 grader.

Pergolabommar, Överliggare, Loggiabommar, Nedgjutningsjärn.

Spaljé-/planksektioner:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, S
Dessa plank har måtten c-c 235 cm. Samma plank finns i c-c 115 cm moduler, då med beteckningen A2, B2 osv.

Planken finns i olika höjder, 100cm, 135cm, 170cm och 220cm. Se figurer.

Stolpar:
S2, S5, S8 och S9. Stolparna finns i fyra höjder 110 cm, 145 cm, 180 cm och 220 cm. När du väljer stolpe, utgå från grundstorlek t ex S2/110.

Vill du ha rak infästning av planket, anger du även detta, S2/110 stolpe höjd 110 cm – rak infästning.
Du kan också välja 90 eller 135 graders infästning eller T-stolpe – se skisser.(Nedladdningsbara ritningar.) Exempel: S5/145 stolpe höjd 145 cm T-stolpe.

Samtliga stolpar monteras 5 cm ovan marknivå. 2 st nedgjutningsjärn ingår i varje stolpe.

Pergolabommar:
Finns i fyra varianter:
PB1 längd c-c 115cm | totallängd 160cm
PB2 längd c-c 235cm | totallängd 280cm
PB3 längd c-c 235cm | totallängd 300cm. OBS! utan urtag för överliggare.
PB4 längd valfri. OBS! utan urtag för överliggare.
6 st pergolabommar åtgår per 235cm sektion.
3 st pergolabommar åtgår per 115cm sektion.

Överliggare:
Finns i tre varianter:
Ö1 längd c-c 115cm | totallängd 115cm.
Ö2 längd c-c 235cm | totallängd 235cm.
Ö3 valfri längd.

Loggiabom:
LB Loggiabom
6 st loggiabommar åtgår per 235 cm sektion.
3 st loggiabommar åtgår per 115 cm sektion.
Montering
Levereras i sektioner ­plank, stolpar, överliggare, o s v.
Varianter
Se PDF-fil för systemets olika delar.
Material
Sågad furu, AB-impregnerad. Nedgjutningsjärn: varmgalvaniserat stål.
Fastsättning
Delarna spikas till varandra. Stolparna gjutes i mark med medföljande markförankringsjärn, 2 st till varje stolpe. På utsatta platser monteras 4 st järn på varje stolpe.
Underhåll
Träet levereras AB impregnerat som standard. Träet kan därefter målas, laseras eller oljas allt efter önskemål. Underhålles efter behov.
Karaktär
Komplett planksystem.