close

Pergola mit dichteren Lamellen für den Einsatz auf Spielplätzen und in Kindergärten.

Pergola mit dichteren Lamellen für den Einsatz auf Spielplätzen und in Kindergärten.

Fura

Plank & Pergolasystem

Design Anders Nyquist

Fura är ett användbart, klassiskt träplank. Ett komplett system för uppbyggnad av plank, pergola, cykelhus, med mera. För att underlätta vid projektering har vi sammanställt ett antal modeller, färdiga "ritmallar". Ladda ner ritning/ritmallar (PDF)

Kann für die Beleuchtung vorbereitet werden
Geeignet für Kindergärten und Spielplätze
705 cm
220 cm
235 cm
220 cm
350 cm
220 cm
235 cm
220 cm

Gewichte und Maße

Breite: 235cm / 115 cm
Höhe: 110 / 145 / 180 / 220 cm

Artikelnummer und Kombinationen

Systemets olika delar:

Spaljé/plank med eller utan överliggare, i tre höjder och två bredder.

Stolpar för rak anslutning till plank, 90 graders vinkel, 135 graders vinkel samt T-stolpe, 90 grader.

Pergolabommar, Överliggare, Loggiabommar, Nedgjutningsjärn.

Spaljé-/planksektioner:
A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, S
Dessa plank har måtten C-C 235 cm. Samma plank finns i C-C 115 cm moduler, då med beteckningen A2, B2 osv.

Planken finns i olika höjder, 100 cm, 135 cm, 170 cm och 220 cm. Se figurer.

Stolpar:
S2, S5, S8 och S9. Stolparna finns i fyra höjder 110 cm, 145 cm, 180 cm och 220 cm. När du väljer stolpe, utgå från grundstorlek t ex S2/110.

Vill du ha rak infästning av planket, anger du även detta, S2/110 stolpe höjd 110 cm rak infästning.
Du kan också välja 90 eller 135 graders infästning eller T-stolpe se skisser.(Nedladdningsbara ritningar.) Exempel: S5/145 stolpe höjd 145 cm T-stolpe.

Samtliga stolpar monteras 5 cm ovan marknivå. 2 st nedgjutningsjärn ingår i varje stolpe.

Pergolabommar:
Finns i fyra varianter:
PB1 längd C-C 115 cm | totallängd 160 cm
PB2 längd C-C 235 cm | totallängd 280 cm
PB3 längd C-C 235 cm | totallängd 300 cm. OBS! Utan urtag för överliggare.
PB4 längd valfri. OBS! Utan urtag för överliggare.
6 st pergolabommar åtgår per 235 cm sektion.
3 st pergolabommar åtgår per 115 cm sektion.

Överliggare:
Finns i tre varianter:
Ö1 längd C-C 115 cm | totallängd 115 cm.
Ö2 längd C-C 235 cm | totallängd 235 cm.
Ö3 valfri längd.

Loggiabom:
LB Loggiabom
6 st loggiabommar åtgår per 235 cm sektion.
3 st loggiabommar åtgår per 115 cm sektion.

Nach der Produktnummer angeben

Materialien und Oberflächenbehandlung

Ritmallar och plank finns i AB- impregnerad furu.

Anderes

Det går att barnanpassa Fura så den passar förskolemiljöer. Detta kan göras med vissa spaljéer och taket, där pergolabommarna ligger tätare. Kontakta Nola för mer information.

BA för barnanpassat

Standardfarben

AB-impregnerad furu

Materialien und Oberflächenbehandlungen

AB-impregnerad furu.

Sågad trä. Nedgjutningsjärn ingår i stolparna.

Kiefernholz

Nolas Kiefer ist von hoher Qualität und stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Kiefer ist eine umweltfreundliche, heimische Holzart. Beschädigtes oder unbehandeltes Kiefernholz wird durch Zersetzungsprozesse recht leicht angegriffen, daher ist es besonders wichtig, beschädigte Oberflächen zu reparieren.

Stahl

Nola verwendet in seinen Produkten hochwertigen Stahl mit guter Festigkeit. Stahl rostet unbehandelt und muss daher oberflächenbehandelt werden. 

Feuerverzinkung

Die Feuerverzinkung bietet einen sehr starken Korrosionsschutz. Der Stahl wird in ein Bad aus heißem flüssigem Zink getaucht. Das Zink haftet und erzeugt eine Oberflächenbeschichtung auf dem Stahlteil, das dann aus dem Bad genommen und von überschüssigem Zink befreit wird.

Montage und Befestigung

Levereras i sektioner ­plank, stolpar, överliggare, o s v.

Delarna spikas till varandra. Stolparna gjutes i mark med medföljande markförankringsjärn, 2 st till varje stolpe. På utsatta platser monteras 4 st järn på varje stolpe.

Pflege und Wartung

Fura levereras i AB impregnerad furu som standard. Furun kan målas, laseras eller oljas efter önskemål. Det är bra att inte måla impregnerat virke första året då impregneringen kan göra att färgen inte fäster då det är nytt. Underhålles vid behov.

Feuerverzinkter Stahl

Feuerverzinkte Produkte können mit sogenannter „Kaltlackierung“ ausbessert werden.

Lesen Sie mehr über unsere Wartungs- und Pflegehinweise unter nola.se/de/pflege/

Versionen

Spaljé/plank med eller utan överliggare, i tre höjder och två bredder. Plank A-U. Se ritning över våra olika plank.

Charakter

Plank och pergolasystem med många olika variationsmöjligheter.

Fura

Plank & Pergolasystem

Design Anders Nyquist

Fura är ett användbart, klassiskt träplank. Ett komplett system för uppbyggnad av plank, pergola, cykelhus, med mera. För att underlätta vid projektering har vi sammanställt ett antal modeller, färdiga "ritmallar". Ladda ner ritning/ritmallar (PDF)

Kann für die Beleuchtung vorbereitet werden
Geeignet für Kindergärten und Spielplätze
Designer