close

Unika träbänkar från Nola i hållbar lärandemiljö

2020–06–09

— Till Kunskapshuset har vi formgivit en platsspecifik sittmöbel. Det är en bänk som genom sitt flexibla modulsystem lätt kan sammankopplas till ett myller av sittplatser. I nära samarbete med möbelproducent och beställare har vi tillsammans ritat en produkt som tydligt kopplar an till vår arkitektur, tradition, hantverk och teknik, formulerar arkitekt Jonas Hermansson från arkitektkontoret Liljewall processen.

Sittmöbler i målad furu. Formgivare Liljewall genom arkitekt Jonas Hermansson för Nola. Foto: Liljewall arkitekter.

Kunskapshuset hållbart byggande

Byggandet av Kunskapshuset har varit en viktig del av den så kallade "Samhällsomvandlingen" i Gällivare, där idén varit att skapa en vacker miljö i kombination med ekologisk hållbarhet. Arkitekturen har tagit inspiration från platsen, de norrländska skogarna och den samiska traditionen. Kunskapshuset har fått en fasad av glas och trä, med vertikala träpelare i en stark röd kulör, något som också återspeglas i sittmöblerna. Trä är dominerande i såväl exteriör som interiör med träpanel på väggar och i bärande pelare och balkar. Det ekologiska tänket syns bland annat i användandet av trä, ett traditionellt och lokalt producerat material, samt av återanvändande av betong i form av slaggprodukt från Malmbergets gruva.

Foto: Liljewall arkitekter.

Foto: Liljewall arkitekter.

Platsspecifik sittmöbel

Sittmöbeln, formgiven av Liljewall genom arkitekt Jonas Hermansson, går i linje med Kunskapshusets övriga arkitektur med inspiration från den norrländska skogen och nerfallna furor. Resultatet har blivit en stadig bänk i limträ med tillhörande bord på stålfötter, färgsatt i samma djupröda kulör som skolans fasad. Möbeln har en genomgående färgsättning, i samklang med skolans övriga material, och kan fungera som solitär eller sammankopplas till långa, horisontella delar. Sittmöbeln går vidare att snurra och förändras i sin komposition utefter platsens förutsättningar. Bänkarna kommer även finnas med inbyggd belysning, som på ett effektfullt sätt kan lysa upp dess delar. Möbeln kommer under året att tas upp i produktion för att ingå i Nolas ordinarie sortiment.

Kunskapshuset i Gällivare beräknas vara klart för invigning till hösten 2020 och kommer inrymma kommunens gymnasieskola och lärcentra för vuxna.

Fler nyheter

2020

Vid Tomteboda har man använt Blenda cykelpollare med LED-belysning, vilket skapar säkrare, mer tillgängliga och upplysta platser, extra värdefulla under höst- och vinterhalvåret.

Nola har bidragit till att möblera Hamntorget — en ny social mötesplats längst med Årstavikens promenadstråk på Södermalm i Stockholm.

Platsen för den nya parken i Fittja var tidigare en skygg bilparkering, som identifierats som en typisk otrygg plats. För att återta platsen, beslutades att förvandla parkeringen till en park tillgänglig för alla.

Sigill är designad för att klara det nordiska klimatet och håller höga krav på hållbar produktion. Evenemanget på Institutet fokuserar på svensk möbelindustri, socialt ansvar och hållbar produktion.

Nola lanserar i dagarna ett helt nytt digitalt planeringsverktyg för Korg möbelsystem. Verktyget gör det möjligt att rumsligt skapa och testa idéer och lösningar efter specifika önskemål.

En grön återstart av ekonomin kräver nya lösningar i cykel-infrastrukturen, för mer hälsosamma städer och ett mer hållbart samhälle.

Den klassiska Kungsträdgårdssoffan togs 1998 fram utifrån en äldre förlaga i gjutjärn och målad furu. Nu tas den åter upp i produktion.

Nu slår vi ett slag för hälsosamma stadsmiljöer som lockar till rörelse och aktivitet. Utegym, som Kebne, bör vara en naturlig del av varje stad liksom möjligheten till grönska och promenadstråk.

Nolas möbelgrupp Hjorthagen ingår i Riksbyggens projekt Brf Viva i Göteborg, som nyligen vann Kasper Salin-priset samt Guldhemmet.

Årets Stockholm Design Week och Stockholm Furniture Fair är i full gång. Nola visar flera produktnyheter i monter A11:19 under veckan och deltar i flera externa samarbeten.

Nola har länge arbetat mot både social- och miljömässig hållbarhet och på årets upplaga av Stockholm Furniture & Light Fair presenteras de senaste stegen i arbetet mot en bättre framtid.