close

Nola tar skogen till staden

2020–01–29

Nya utmaningar i samtiden förändrar villkoren för möbelbranschen. Nola har länge arbetat mot både social- och miljömässig hållbarhet och på årets upplaga av Stockholm Furniture & Light Fair presenteras de senaste stegen i arbetet mot en bättre framtid. Med temat skogen, vill Nola visa dess positiva påverkan på oss människor och en omställning mot ett hållbart samhälle.

Detaljer på nyheter Nola, 2020

Nola ♥ skogen

Nola har inför årets möbelmässa utgått från skogen och arbetat vidare med idéer om framtidens utomhuskontor, väntmiljöer och fokus på hälsosamma, hållbara städer. Idéer som också utgår från hur skolor och ytor för fysisk aktivitet borde se ut, och städers alltmer gröna tak och takterasser.

– Vi valde att koppla ihop Nola med skogen enligt gammal svensk dialekt där ordet ”nolaskogs” ungefär betyder bortom skogen, säger Malin Moreau, Creative Director på Nola. Vi ville knyta an till de källor från varifrån vi hämtar vårt råmaterial. Många av våra produkter består ju främst av svenskt trä.


40 år med Nola

– Vårt tydliga fokus på fantasi, innovation och design är lika starkt och viktigt som aldrig förr, säger Agneta Stake grundare och ägare av Nola sedan 40 år. Men miljö och hållbarhet måste samtidigt genomsyra hela designprocessen.

– Att möta framtiden tillsammans med mina döttrar i företaget och vår nya VD Henrik Edlund känns både kul och spännande, fortsätter Agneta.

Presentation av projekt i samtiden

I år presenterar Nola bland annat samarbetet med Note Design Studio, Kristoffer Fagerström och Gunilla Allard där man tagit fram en ny parksoffa, Sigill. Soffan är Nolas bidrag till arkitekturtävlingen för nya möbler till Skogskyrkogården i Stockholm.


Vänta lite…

Nola kommer också visa första delen i den nya hållbara möbelserie Wait, framtagen tillsammans med White Design. Med Wait - som länge hade arbetsnamnet Vänta lite nu! - vill Nola betona vikten av att producera nya möbler som ska finna sin plats i ett livscykelperspektiv.

Avgörande utgångspunkter vid framtagandet av nyheterna till årets mässa har varit att fokusera på de sociala, funktionella och miljömässiga krav som idag ställs vid upphandling av möbler till offentliga miljöer.

– Vi måste alla stanna upp och tänka efter hur viktigt det är med hållbarhet och ett cirkulärt tänk, där möbelproduktion också bygger på socialt ansvar och goda arbetsförhållanden, säger Henrik Edlund, VD. En hållbar produktionsprocess med materialval som säkerställer möbelns livslängd är en förutsättning för att våra produkter ska hålla miljö- kvalitets- och designmässigt, avslutar Henrik.

Fler nyheter

2020

Platsen för den nya parken i Fittja var tidigare en skygg bilparkering, som identifierats som en typisk otrygg plats. För att återta platsen, beslutades att förvandla parkeringen till en park tillgänglig för alla.

Sigill är designad för att klara det nordiska klimatet och håller höga krav på hållbar produktion. Evenemanget på Institutet fokuserar på svensk möbelindustri, socialt ansvar och hållbar produktion.

Nu slår vi ett slag för hälsosamma stadsmiljöer som lockar till rörelse och aktivitet. Utegym, som Kebne, bör vara en naturlig del av varje stad liksom möjligheten till grönska och promenadstråk.

Årets Stockholm Design Week och Stockholm Furniture Fair är i full gång. Nola visar flera produktnyheter i monter A11:19 under veckan och deltar i flera externa samarbeten.