close

Cykelmiljö för hållbara städer och ekonomisk omstart

2020–05–19

Cykelsäsongen är i full gång. En grön återstart av ekonomin kräver nya lösningar i cykel-infrastrukturen, för mer hälsosamma städer och ett mer hållbart samhälle. Nola förespråkar fler och säkrare parkeringslösningar för det ökande antalet cyklister. Men också mer hållbara och estetiska cykelprodukter i den urbana miljön, som påverkar oss alla.

Seagull cykeltak (här i Jakobsbergs Centrum), design Kristofer Hansén är ett tåligt cykeltak, elegant utformat med en siluett i form av en fågel. Seagull levereras med Goggle hjulhållare eller cykelbåge för ramlåsning. Seagull cykeltak är miljöbedömt via Sunda Hus. Foto: Lasse Olsson

Satsningar på grön infrastruktur

Satsningar på infrastruktur för cykel är mycket lönsamma för samhället. Det ger friskare befolkning, sundare miljö och en bättre trafiksituation. Antal cyklister i storstäderna ökar för varje år med ett ökat antal cykelpendlare i framför allt de stora svenska städerna. Även om många arbetar hemifrån denna vår syns cykeln tydligt i staden som ett fantastiskt transportredskap, något som ställer ökade krav på en hållbar cykel-infrastruktur men samtidigt också mer hållbara och estetiska cykelprodukter i den urbana miljön.

I nuläget finns det flera olika initiativ som tar samhället i rätt riktning såsom The Green Deal. En plan för att göra EUs ekonomi hållbar, genom att göra klimat- och miljöomvandlingar till möjligheter inom politikområdet. På initiativ av Energimyndigheten och KTH finns också Viable Cities - den hittills största satsningen som genomförts i Sverige på forskning och innovation om smarta och hållbara städer.

Inför en grön omstart är det intressant att se på fakta från Stockholms stad; som att 80 procent av Stockholmarna har mindre än 30 minuter med cykel till sin arbetsplats. Inom 15 kilometer från Centralstationen i Stockholm är cykel i regel snabbare än bil i rusningstrafik. Bara i Stockholms stad ska det fram tills år 2022 investeras en miljard kronor i cykelinfrastruktur. Viktigt är då att man satsar på genomtänkta, hållbara, estetiskt tilltalande cykellösningar som gagnar staden, miljön och dess invånare.


Cykellösningar för bra cykelinfrastruktur

Nola arbetar kontinuerligt med att utveckla cykelområdet. Kvalitet och miljö, form och funktion går hand i hand. Nola har ett brett sortiment för att möta den stora efterfrågan på cykelparkering. Hållbara material med ytbehandling som är skonsam mot cykelns ytor och för miljön. Cykelpollare med belysning som skapar säkrare lösningar när det är mörkt. Cykelhus och ställ som kan riktas, vilket skapar ordning och reda i stadsmiljön. Trygghet, estetik och ordning på cykelområdet, i kombination med hög kvalitet och en lång livslängd på produkter, ger hälsosamma städer.

Blenda pollare, Blenda design, med belysning är en stram och enkel cykelpollare för ramlåsning i underhållsfritt material, miljöbedömd via Bygvarubedömningen. Blenda finns med LED-belysning, som underlättar vid parkering och skapar trygghet i närmiljön. Foto: Jann Lipka

Hook cykelpollare, Note Design Studio, experimenterar med den visuella upplevelsen av ett cykelställ och fungerar som ett rumsbildande element i stadsmiljön.

Ekeberg cykelställ, design Klock & Sæther, är enkelt att använda för ramlåsning och cyklarna riktas på ett praktiskt och ordnat sätt i miljön.

Fler nyheter

2020

Vid Tomteboda har man använt Blenda cykelpollare med LED-belysning, vilket skapar säkrare, mer tillgängliga och upplysta platser, extra värdefulla under höst- och vinterhalvåret.

Nola har bidragit till att möblera Hamntorget — en ny social mötesplats längst med Årstavikens promenadstråk på Södermalm i Stockholm.

Platsen för den nya parken i Fittja var tidigare en skygg bilparkering, som identifierats som en typisk otrygg plats. För att återta platsen, beslutades att förvandla parkeringen till en park tillgänglig för alla.

Sigill är designad för att klara det nordiska klimatet och håller höga krav på hållbar produktion. Evenemanget på Institutet fokuserar på svensk möbelindustri, socialt ansvar och hållbar produktion.

Gällivarebänken, en flexibel och lekfull möbel i limträ som ska stå emot både cigarettfimpar och inristade hjärtan, såväl som att tåla naturens påfrestning över lång tid.

Nola lanserar i dagarna ett helt nytt digitalt planeringsverktyg för Korg möbelsystem. Verktyget gör det möjligt att rumsligt skapa och testa idéer och lösningar efter specifika önskemål.

Den klassiska Kungsträdgårdssoffan togs 1998 fram utifrån en äldre förlaga i gjutjärn och målad furu. Nu tas den åter upp i produktion.

Nu slår vi ett slag för hälsosamma stadsmiljöer som lockar till rörelse och aktivitet. Utegym, som Kebne, bör vara en naturlig del av varje stad liksom möjligheten till grönska och promenadstråk.

Nolas möbelgrupp Hjorthagen ingår i Riksbyggens projekt Brf Viva i Göteborg, som nyligen vann Kasper Salin-priset samt Guldhemmet.

Årets Stockholm Design Week och Stockholm Furniture Fair är i full gång. Nola visar flera produktnyheter i monter A11:19 under veckan och deltar i flera externa samarbeten.

Nola har länge arbetat mot både social- och miljömässig hållbarhet och på årets upplaga av Stockholm Furniture & Light Fair presenteras de senaste stegen i arbetet mot en bättre framtid.