close

Sigtuna strandpromenad och hamnplan

Beställare: Sigtuna kommun
Landskapsarkitekt: White arkitekter
Formgivare: Nordfjell Collection, Broberg & Ridderstråle, White arkitekter, Mats Aldén 

 

På uppdrag av Sigtuna kommun har White arkitekter utvecklat två attraktiva mötesplatser och förstärkt vistelsevärdena för invånare och besökare.

Sigtuna Strandpromenad har utvecklats i tät dialog med kommunen samt med medskick från en genomförd medborgardialog där prioriterade önskemål var bland annat lek och boule. Här har parken fått en lekplats bland befintliga stora träd där även nya boulebanor placerats. Utöver detta finner besökare sittplatser för socialt umgänge såväl som för lugn och ro, de senare under pergolabågar med vacker utsikt över Mälarens vattenspegel.

Pergolabågarna Arch och snurrstolar ur Parco-serien ger platsen dess rofyllda karaktär. För liv och rörelse ritade teamet på White in Långbordet, vilket valdes på grund av att det rymmer många och är ett flexibelt system som enkelt kan anpassas till platsen. 

Långbordet valdes på grund av att det rymmer många och är ett flexibelt system som enkelt kan anpassas till platsen.

Där strandpromenaden möter hamnen har även en gammal parkeringsplats omvandlats till mötesplats med ett trädäck för soldyrkare; Sigtuna Hamnplan. Här skapar nya inbjudande möbler, artrik grönska och en vacker markläggning i natursten en självklar samlingsplats. Nya bänkar och sittplatser bjuder in till att dröja sig kvar, umgås och njuta av den vackra utsikten.

”Sofforna på platsen är lekfullt gestaltade för att stärka platsens identitet, uppmuntra till lek och rörelserikedom och tilltala alla åldrar. Den varierade soffan behövde kompletterande sittplatser som är mer tillgängliga. Dessa placerades i ett tillbakadraget läge längs med de frodiga planteringsytorna,” berättar Cecilia Jarlöv, uppdragsansvarig landskapsarkitekt.

”Sofforna på platsen är lek­fullt gestalt­ade för att stärka platsens identitet, upp­muntra till lek och rörelse­rikedom och till­tala alla åldrar.”

Cecilia Jarlöv, landskapsarkitekt

Pergolabågarna Arch och snurrstolar ur Parco-serien ger platsen dess rofyllda karaktär.

High Sofa och High Chair valdes för detta ändamål för att blandningen ger ett varierat intryck. Med kombinationen av de två uppstår valet mellan den kärleksfulla tvåsitssoffan eller en egen fåtölj. Cecilia Jarlöv hyllar även de inkluderande aspekterna som möbelserien erbjuder:

”High är en inkluderande möbelserie, varje plats har ryggstöd och armstöd och det finns utrymme att parkera en rullstol bredvid. Det finns också en driftaspekt när man väljer möbler för offentlig miljö och valet görs i tät dialog med kommunen. High svarar upp mot de tuffa kraven på slitage och lirar samtidigt fint med den platsbyggda soffan.”

High Sofa och High Chair valdes för att ge ett varierat intryck.