close

Mälardalens universitet

Projekterat av: Eskilstuna kommun
Formgivare: Thomas Bernstrand, Broberg & Ridderstråle och Nola
Färdigställt: 2022

 

Mälardalens universitet har utvecklats till en välkomnande och livlig plats där studenter, invånare och besökare kan hänga, mötas och studera under dagen såväl som kvällen. Visionen för platsen var att tydliggöra skolans entréer och koppla ihop Eskilstuna centrum med Munktellstaden.

Platsen utanför högskolan är framtagen i dialog med studenter och eskilstunabor som fått möjlighet att påverka och önska vad de helst vill göra på platsen. Resultatet är en öppen och trygg miljö med många funktioner, som sittplatser vid ån, grönytor, cykelparkering med tak och öppna ytor för olika evenemang.

”Att ytan utanför campus blir en mötesplats för alla i Eskilstuna betyder mycket för att våra studenter och anställda ska trivas. Att känna tillhörighet och att vara del i en gemenskap är ett viktigt inslag i vardagen”, säger MDH:s rektor Paul Pettersson.

Med sin mjukt böjda sits och högt ribbade rygg ger Kajen en skön sittkomfort och plats för avkoppling.

Under pergolan Terrass erbjuds studenterna äta sin lunch med utsikt över Eskilstunaån.

Bill Posts höjd, färg och distinkta form uppmärksammar de meddelanden som är knutna till den samtidigt som det skapar en mötesplats i allmänna utrymmen.

Produkter i referensprojekt