close

Krokbäcksparken

Beställare: Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad
Projekterat av: MVB Syd
Landskapsarkitekt: Susanna Kapusta
Formgivare: White arkitekter 

 

Den nya Krokbäcksparken i Hyllie binder ihop bostadsområdena Kroksbäck och Holma och skapar fler mötesplatser för stadsdelens barn och ungdomar. Den stora grönytan som anlagts i anslutning till Hyllies nya badhus är ett viktigt andningshål i Malmö när staden förtätas. Här har målet varit att skapa attraktiva ytor, platser och aktiviteter för olika målgrupper.
 
”Vi vill att parken ska attrahera både boende och besökare, gammal som ung, fast med lite mer utrymme för ungdomar. Det finns ett uttalat behov av mötesplatser för unga i Hyllie”, säger landskapsarkitekt Susanna Kapusta, i en intervju på Hyllie.se.

En variant av Långbordet med karminröda gavlar och hårdvaxoljad furu, slingrar sig genom parken.

”Vi vill att parken ska att­ra­hera både boende och besök­are, gammal som ung, fast med lite mer ut­rymme för ung­dom­ar.”

Susanna Kapusta, landskapsarkitekt

Aktiviteter i parken inkluderar en boulebana, studsmattor, en rosa basketplan, färgglada badmintonbanor och sittplatser för schack och samtal. En annan del av parken fokuserar på möten och sociala aktiviteter. Här ser vi en variant av Långbordet med karminröda gavlar och hårdvaxoljad furu, slingra sig genom parken och bjuder in till långa samtal och interaktion. Grillplatser samsas med en solgrop med tillhörande dusch och dekorativa odlingslotter.
 
Karaktäristiskt för området är de generösa gröna kullarna, Krokbäckshallarna, som inte går att ta miste på. Landmassan är omhändertagen från utgrävningen som krävdes för bygget av badhuset.

Produkter i referensprojekt