close

Goggle 2

Cykelställsystem

Design Nola

Goggle 2 är en robust modifiering av Goggle cykelställsystem. Konstruktionen utgår från ett helsvetsat och varmförzinkat hjulhållarpaket med dubbla följarrör, vilket gör produkten mycket slitstark. Hjulhållare med eller utan ramlåsning. Följarrör är även demonterbara efter installation, vilket gör att cykelstället lätt kan repareras eller uppdateras mot annan variant vid behov. Goggle 2 kan också fås med snedställda hjulhållare. Snedställda bågar gör att cyklarna kan ställas tätare och inte kräver lika stort utrymme för att backa ut cykeln.

270 cm
55 cm
41 cm

Mått och vikt

Bredd: Exempel cykelställsram 5 och 10 cykelplatser har längden 241 cm, totallängd inkl 2st slutstolpar 250cm se fler mått i monteringsanvisningen
Höjd: 54cm hjulhållare rund 63cm hjulhållare ramlås. Höjd stolpar ovan mark 54,5cm
Djup: Enkelriktat rund hjulhållare 65cm, med ramlåsning 70cm, dubbelriktat rund hjulhållare 62cm, dubbelriktat med ramlåsning 119cm

Längd: 241 cm. 250 cm med fotplatta. 230 cm c-c mellan stolparna. Djup: Ramlås 70 cm med fotplatta. 65 cm för gjutning. 119 cm dubbelriktad. Djup: Glasögonhjulhållare 41 cm med fotplatta. 37 cm för gjutning. 63 cm dubbelriktad. Höjd: Glasögonhjulshållare 54 cm. Höjd: Ramlås 63 cm.

Vikt: Hjulhållarpaket: Ramlås enkelriktad 30,5 Kg. Goggle enkelriktad 5cpl 28 Kg. Goggle dubbel 10 cpl 36,5 Kg. Vikt: Stolpe 8 Kg. Vikt: Gjutning 11 Kg.

Goggle Sned: c-c mått mellan stolparna är 230 cm och c-c mellan hjulhållarna är 36 cm.

Artikelnummer och kombinationer

CYKELSYSTEMETS DELAR

Stolpar
Ö03-38/1NGoggle 2 ytterstolpe, med fotplatta
Ö03-38/2NGoggle 2 mittstolpe, med fotplatta
Enkelriktade cykelställsramar
Ö03-39/5Goggle 2 enkelriktad cykelställsram 5 cykelplatser
Ö03-39/6Goggle 2 enkelriktad cykelställsram med 6 cykelplatser
Ö03-39/10/RAMGoggle 2 enkelriktad cykelställsram med 10 cykelplatser med ramlås
Dubbelriktade cykelställsramar
Ö03-39/6DGoggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 6 cykelplatser
Ö03-39/8DGoggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 8 cykelplatser
Ö03-39/10DGoggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 10 cykelplatser
Ö03-39/10D/RAMGoggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 5 cykelplatser med ramlås
Ö03-39-6D/SNEDGoggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 6 cykelplatser snedställda
Ö03-39-12D/SNEDGoggle 2 dubbelriktad cykelställsram med 12 cykelplatser snedställda
B11-06Startkostnad för pulverlackering av stål i en annan färg än standard Välj en RAL kulör. Gäller endast stolpar.

Anges efter artikelnummer

N för Fastsättningsbar.
Goggle 2 är ett byggsystem, inte färdiga cykelställ. Välj alltid slut och mittstolpar i din kombination.
Detta cykelställ är endast fastsättningsbart.

Standardfärger

RAL 9005

Material och ytbehandlingar

Stolpar: 114 mm Rör (elförzinkade och pulverlackerade) svart RAL 9005 Följarrör: 60 mm Rör och 12mm tråd (varmförzinkade)

Stål

Nola använder högkvalitativt stål med god hållfasthet i våra produkter. Stål rostar om det lämnas obehandlat och måste därför ytbehandlas. För detta använder vi två huvudmetoder för ytbehandling av ståldetaljer; el-galvanisering och pulverlackering samt varmförzinkning.

Elförzinkning

Elektrogalvanisering (även kallad elförzinkning) ger korrosionsskydd genom att frigöra en zinkjon. Den skapas via en zinkbeläggning på stålet med hjälp av en elektrisk ström.

Varmförzinkning

Varmförzinkning ger ett väldigt starkt skydd mot korrosion. Stålet doppas ned i ett bad av het flytande zink. Zinken fäster och skapar en ytbeläggning på ståldetaljen som sedan tas ut ur badet och dräneras på överflödig zink.

Pulverlackering

Pulverlackering är en beläggning som appliceras som ett fritt flytande, torrt pulver. Till skillnad från konventionell flytande färg appliceras pulverlackering vanligtvis elektrostatiskt och härdas sedan under värme eller med ultraviolett ljus. Resultatet blir en jämn slitstark färgad yta i önskat glanstal.

Montering och fastsättning

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras i delar – stolpar och följarrör med hjulhållare.

Skötsel och underhåll

Varmförzinkat stål

Varmförzinkade produkter kan repareras med så kallad "kallgalv".

Pulverlackerat stål

Produkter som är pulverlackerade kan bättringsmålas med alkydfärg.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter

Enkelt eller dubbelriktat och med ramlåsning. Goggle 2 kan också fås med snedställda cykelställ och hjulhållare.

Karaktär

En mer robust och slitstark variant av Goggle cykelställssystem. För dubbelriktade cykelställ om 10 platser och enkelriktat om 5 platser.

Goggle 2

Cykelställsystem

Design Nola

Goggle 2 är en robust modifiering av Goggle cykelställsystem. Konstruktionen utgår från ett helsvetsat och varmförzinkat hjulhållarpaket med dubbla följarrör, vilket gör produkten mycket slitstark. Hjulhållare med eller utan ramlåsning. Följarrör är även demonterbara efter installation, vilket gör att cykelstället lätt kan repareras eller uppdateras mot annan variant vid behov. Goggle 2 kan också fås med snedställda hjulhållare. Snedställda bågar gör att cyklarna kan ställas tätare och inte kräver lika stort utrymme för att backa ut cykeln.

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer. 


Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg 


Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet.