close

Bocks

Planteringskärl

Design Nola

Enkelt rektangulärt planteringskärl, utformat så det lätt kan flyttas med pall-lyft eller andra transporthjälpmedel.

100 cm
72 cm
62 cm

Mått och vikt

Längd: 100 cm
Bredd: 62 cm
Höjd: 72 cm
Vikt: 400 kg

Volym: 218 liter

Artikelnummer och kombinationer

Ö16-14Bocks planteringskärl
Ö16-41Förankringsbult M20, plattstålsbricka
Ö16-14BVBevattningstank 8,5 liter

Anges efter artikelnummer

Varianter

A för genomfärgad betong antracitgrå
G för grå betong ofärgad

Fastsättning

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

Infärgad antracitgrå betong
Ljust grå betong ofärgad

Material och ytbehandlingar

Armerad, infärgad och putsad betong.

Betong

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.  

Infärgad betong

Infärgad betong är betong i annan kulör än standard grå. Där pigmentet blandas in tillsammans i den torra blandningen, vilket innebär att betongen blir genompigmenterade. Varje färg har eget recept. 

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras monterad. Planteringskärlet är konstruerat så att man kan flytta det med truck eller pall-lyft.

Kan förankras genom dräneringshålet med gängstång M22.

Skötsel och underhåll

Betong

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötar. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.  

Infärgad betong

Produkter tillverkade i infärgad betong tvättas med tryckspruta med lågt tryck. Skadade produkter kan lagas med lagningssats som finns att beställa. 

Läs mer om våra allmänna skötselråd på nola.se/skotsel

Versioner

Infärgad antracitgrå betong alternativt ofärgad grå betong.

Karaktär

Kan flyttas med pall-lyft eller andra transporthjälpmedel.

Bocks

Planteringskärl

Design Nola

Enkelt rektangulärt planteringskärl, utformat så det lätt kan flyttas med pall-lyft eller andra transporthjälpmedel.

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer. 


Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg 


Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet.