Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler. Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler. Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.  Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.  Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.  Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.  Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.  Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.  Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler. Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.  Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.  Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.  Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.  Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.  Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.  Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler. Stortorget i Gävle. Specialritade gatumöbler.

Specialritade sittmöbler för Gävle

AJ Landskap och Thomas Bernstrand

Nola var inbjuden att utforma torget i Gävle tillsammans med arkitektbyrån Andersson & Jönson. Tanken med möbleringen av torget är att man ska kunna sitta på olika sätt. De specialritade möblerna formgavs av Thomas Bernstrand  i samarbete med arkitekt Stina Elonsson och Nola. Generösa sittplatser kännetecknar miljön, med lutande säten och fällbara ryggstöd. Vissa platser har utformats med konventionella ryggstöd för dem som vill sitta upprätt, medan andra gjordes utifrån barns perspektiv. Former och storlekar varierades för att skapa en dynamik men som grupp är möblerna enhetliga i form och material.