close

AJ Landskap

AJ Landskap är ett landskapsarkitektkontor med inriktning på planering och gestaltning av stads- och naturlandskap i utveckling. AJ Landskap grundades 1992 och består idag av 22 medarbetare i Stockholm. 

Företaget vill alltid vara modiga och kunna lyfta fram det som utmärker en plats och gör den unik.

Skapar omsorgsfullt gestaltade platser

AJ Landskap strävar efter att skapa hållbara livsmiljöer med kreativa och tekniska innovationer där alla känner sig inkluderade och välkomna. De vill skapa fungerande lösningar med en omtänksam arkitektur och god design, som ger hållbara och välkomnande livsrum för människor. AJ Landskap utformar stadsrum och landskap som bjuder in till sociala möten, rekreation och avkoppling och som uppmuntrar till lek och rörelse, alltid med hänsyn till miljö och klimat. 

Företagets analyser av vår omvärld resulterar i omsorgsfullt gestaltade platser, där varje detalj noggrant har tagits i beaktning. 
 

Formgivet av AJ Landskap