Regnskördartunnan, modell stor 500 liter. Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Regnskördartunnan, 180 liter. Design Urbio. Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Regnskördartunnan 180 liter, detalj ovanifrån. Design Urbio. Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Regnskördartunnan, modell liten 180 liter. Design Urbio. Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Regnskördartunnan

Urbio

Regnskördartunnan samlar upp och hjälper till att nyttja regnvatten/dagvatten. Tunnan finns i två olika storlekar, liten om 180 liter och stor om 500 liter. Insamlat dagvatten kan bidra till att försörja vegetation men kan också ha en funktion för lokalt växtliv. Lokala kretslopp kan skapas där dagvattnet antingen tas upp direkt av vegetation eller leds om till dammar, vattenmagasin eller liknande som inte har kontakt med grundvattnet. Observera regler och restriktioner för dagvattenhantering som gäller för enskild kommun. Frank möbelgrupp är miljöbedömd via Printoch  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mått
Regnskördartunna stor 500 liter
Höjd: 105 cm exkl. sockel.
Längd, bredd, djup: 75,5 cm

Regnskördartunna liten 180 liter
Längd: 89,5 cm
Höjd: 50 cm exkl. sockel.
Djup: 60 cm

Produktnummer
Ö13-85 Regnskördartunna stor 500 liter
Ö13-86 Regnskördartunna liten 180 liter
Montering
Levereras delvis monterad.
Varianter
Regnskördartunna om 500 liter respektive 180 liter.
Standardkulör: Gris 2900 Sablé
Material
Pulverlackerat rostfritt stål.
Fastsättning
Medföljande sockel fästes mot platsgjutet fundament eller motsvarande. Regnskördartunnan fästes sedan med skruv mot sockel.
Underhåll
Bättringsmålas vid behov med alkydfärg i lämplig kulör.

Exempel
Innergårdar, parker, utomhus.
Karaktär
Funktionell regnskördartunna i två olika storlekar, som samlar upp och hjälper till att nyttja regnvatten/dagvatten.