Pollare Gefle. Specialritad för Gävle. Med LED belysning. Pollare Gefle specialritad för Gävle. Med LED belysning. För säkrare och tryggare gatumiljö på natten Pollare Gefle Pollare Gefle specialritad för Gävle. Med LED belysning. För säkrare och tryggare parkmiljö på natten

Gefle pollare

Nola

Pollaren Gefle är anpassad för Prisma Tibros akustiska trafikövergångssignaler utan tryckknappar. En lämplig användning av pollaren Gefle är t ex att vägleda synnedsatta på så kallade shared spaces, platser där bilister och gångtrafikanter skall samsas om utrymmet utan några ljussignaler. Pollaren, som är försedd med en gjuten topp med taktil information för synnedsatta samt LED-belysning, togs ursprungligen fram till Gävle där den står längs gågatan Drottninggatan. Gågatan korsas av gator med oövervakade övergångsställen. De konstanta tic-signalerna från pollarna uppfattas av synnedsatta som därmed vägleds till övergångsställena.

Mått
Ø 19,4 cm x 0,6 cm
Höjd ovan mark: 100,4 cm
Produktnummer
Ö03-84MB Pollare Gefle
Montering
Installation måste göras av elektriker.
Varianter
Slät alternativt taktil topp med pil.
Akustisk trafikövergångssignal utan tryckknappar beställs från Prisma Tibro tel 0504-400 40.
Material
Pulverlackerat stål. Topp i gjuten aluminum.
Armatur med LED belysning.
Se monteringsanvisning för mer information.
Ange efter produktnummer
T för taktil topp.
Fastsättning
Meagfundament.
Underhåll
Lackskador kan bättringsmålas med alkydfärg.
Karaktär
Pollare med LED, taktil topp och förberedd för "tickare".