close

Träning tillgänglig för alla!

2022–01–23

 

Kebne utegym, av Kauppi & Kauppi, består av fem stycken separata moduler för styrketräning och stretching där utövaren använder sin egen kroppsvikt som motstånd. Visionen är att Kebne ska bidra till att skapa lockande, intuitiva och sociala samlingsplatser för alla människor, oavsett deras ålder, fysik och träningsambition.

 

Formerna symboliserar ett abstrakt bergslandskap med inspiration från Kebnekaise. De skulpturala for­m­erna bidrar till spännande visuella upp­levelser i natur såväl som i urbana miljöer. Kebne utegym finns placerade på torg, skolgårdar, längs strand­promenader, i parker och i anslutning till rekreationsområden.

Kebnes fem moduler kan användas till en bred variation av övningar, för alla nivåer av träning såväl som för lek. Modulerna innefattar inga rörliga delar och därmed inga förbestämda eller statiska övningar. Detta öppnar upp för fler möjligheter till övningar på varje enskild modul.

Att träna på ett Kebnegym skiljer sig från många andra utegym med rör­liga delar. Här är det utövaren själv som reglerar motstånd och svå­r­ig­hetsgrad genom att placera sig i olika vinklar gentemot modulerna.

Stänger placerade på olika höjd erbjuder samma övning till olika personer, här exemplifierat med en rygg- och bicepsövning. Den som vill utmana väljer det lägre alternativet vilket innebär en större motvikt av den egna kroppen.

Kebne kräver minimalt under­håll på grund av en robust stål­konstruktion utan rörliga delar. Detta bidrar till mindre slitage i utomhusmiljö.

För att ytterligare minska behovet av underhåll är Kebne till viss del klädd med Accoyaträ. Accoyaträ är känt för att stå emot väder och vind i många år utan någon from av under­­håll på grund av dess genom­­­gående och miljövänliga behandling. Träet genomgår en patenterad process där det i korta drag först torkas för att sedan sänkas ned i en industriell ättika.

Ledtråden finns i namnet. Gymmet är inspirerat av Kebnekaises bergstoppar och bidrar med djärva former till vilken utemiljö som helst.

Genom att scanna QR-koden kommer man direkt till övningarna.

Det finns tydliga instruktioner för att träna på Kebne vilket Nola tagit fram i samarbete med Summit Calisthenics. En digital träningstjänst där utövaren kan få inspiration till övningar i videoformat direkt i sin mobil.

Läs mer på: Summitcalisthenics.com

Kebnes kan användas till en bred variation av övningar, för alla nivåer av träning såväl som för lek. Foto: Luca Lomazzi.

Beroende på situation kan modul­erna i Kebne monteras fast direkt på lämpliga underlag. I grön- eller naturområden installeras möblerna på konventionellt vis genom mark­gjutning och bultning.

Marken under möblerna kan beredas på flera olika sätt, exempelvis med Corkeen, träflis, lekbark eller sand så att underlaget blir stöt­dämpande och motverkar markslitage och vatten ansamlingar.

Kebne utegym finns installerad runt Cirkusgården i Gavlegårdarna, Gävle. Foto: Jann Lipka.