close

Urban Park, Fittja

Projekt: Urban Park, Fittja Stockholm
Arkitekt: Arkitema
Formgivare: White arkitekter, Thomas Bernstrand
Invigt: 2020


I samverkan med Botkyrkabyggen och arkitekt Arkitema har en tidigare parkering rustats upp och blivit en social och trygg mötesplats för boende i Fittja. I miljön återfinns Nolas Långbord, i samarbete med White Arkitekter samt Korg möbelgrupp, design Thomas Bernstrand. Platsen i Fittja visar på ett lyckat samarbete av flera aktörer. 

Konstkuben används för konstprojekt genom konstnärliga ledare Saadia Hussain, som låtit involvera Fittjabor och deras berättelser i verken. Foto: Jann Lipka

Långbordet – ett modulärt bord för sociala möten – design White arkitekter. Foto: Jann Lipka.

Botkyrkabyggens stöd till Konstkuben, den betongkub och före detta sopsug som står mitt på platsen, är ytterligare en del av arbetet för trivsel och trygghet och för att skapa en positiv berättelse om Fittja. Konstkuben används för konstprojekt genom konstnärliga ledare Saadia Hussain, som låtit involvera Fittjabor och deras berättelser i verken. Konstens höga placering runt kuben gör att platsen syns på långt håll, och blir en självklar och identitetsskapande plats hos Fittjaborna.

Långbordet är ett modulärt bord för sociala möten, som ursprungligen togs fram till ett utvecklingsprojekt för att förbättra tryggheten i Helsingborg stad. Bordets unika längd uppmuntrar till social samvaro och lekfullhet, med användningsområden som fungerar för såväl samtal och avkoppling som för fika, spel, loppis eller lek. Korg möbelgrupp är flexibla, urbana stadsmöbler med snurrfunktion i hållbara material. Möblernas placering inbjuder till sociala möten och interaktion.

Konstellationen har en urban design med hållbara material, som tål en hård utemiljö och växlande klimat. Färgerna i trä och stål har tagit upp från konstverken och kringliggande arkitektur och bidrar till en genomtänkt helhetsmiljö, som utmärks av god design i det offentliga rummet.

Korg möbelgrupp formgiven av Thomas Bernstrand. Foto: Jann Lipka.