close

Sjövikshöjden i Årstadal

Uppdragsgivare: JM AB
Arkitekt: Nivå Landskap
Byggherre: JM
Färdigställt: 2018
Plats: Sjövikshöjden Årstadal


Nola har tillsammans med landskapsarkitekt Nivå Landskap arbetat med den genomgående gestaltningen av Sjövikshöjden i Årstadal i Stockholm. Stadsutvecklingsprojektet Sjövikshöjden har varit platsspecifikt där terrängförhållande i kombination med den omgivande skogen och bebyggelseplanen utgjort förutsättningarna. En ny kvarterspark har anlagts mitt i det nya täta bostadsområdet uppe på Sjöviksberget. Området är tätbebyggt med bostäder och en förskola. Platsen har utvecklats till en offentlig, social plats med sittmöjligheter, förskolegård och mötesplats, även upplyst nattetid.

Nola har till platsen samarbetat med Nivå Landskap för att skapa en genomgående pergola i olika nivåer och riktningar som löper längst med hela stråket. Projektet har förverkligats av JM. Pergolan är specifikt inritad utefter platsens förutsättningar. Den är varmförzinkad och målad i olika gröna nyanser som smälter in i miljön. En del av pergolan har blivit inhängnad gård till den närliggande förskolan, en annan del inramar sittplatser och blir till staket mot vägen. Övriga möbler till platsen är Bakgård möbelgrupp, Big Basket fåtölj och Tin papperskorg. Hjorthagen soffor genomsyrar terrasserna, ner från höjden.

Hjorthagen soffor genomsyrar terrasserna ner från höjden.