close

Sankt Eriksgatan 121, Stockholm

Uppdragsgivare: Novier
Arkitekt: ELE Arkitekter
Formgivare: Allan H. Jensen och Kristofer Hansén

 

På en innergård på St Eriksgatan har ELE Arkitekter ritat upp och förbättrat en innergård åt fastighetsbolaget Novier. Det efterfrågades mer liv till platsen, vilken tidigare fungerat mer som en passage än en mötesplats. Bland önskemålen fanns en uppstyrd parkeringsplats för cyklar, en tydlig och tillgänglig entré samt en inbjudande plats för husets hyresgäster. Utmaningen var att byggnaden, Vin & Sprits gamla hus vid St Eriksgatans slut, är kulturhistoriskt värdefull, vilket förslaget måste ta hänsyn till.

”Vi ville skapa en terrassering med olika avsatser, ramper, trappor och blomlådor för att skapa en intressant miljö som kunde överbrygga höjdskillnaderna. Att lägga ljusboxarna i kanten passade in i konceptet och gav ljus utan att vara element på höjden”, berättar ansvarig arkitekt Nina Kiiskinen på ELE.

Ljusboxarnas sken skapar en rumslighet under dygnets mörka timmar.

”Att lägga ljus­boxarna i kanten passade in i konceptet och gav ljus utan att vara element på höjden.”

Nina Kiiskinen, ansvarig arkitekt på ELE Arkitekter.

Lösningen där samtliga funktioner samspelar ger byggnaden en värdig angöring. Trappa, ramp och möbelgrupper samsas i denna vackra gestaltning med Ljusboxar som en del av konstruktionen. Dessa lyser inte bara upp under kvällar och mörka vinterdagar utan accentuerar och förstärker strukturens former och terrasseringar. 

På motsatt sida har cyklar fått en dedikerad och väderskyddad parkering med cykeltaket Seagull.

Cykeltaket Seagull gör det möjligt för cykelpendlarna att skydda sin cykel mot väder och vind.

Produkter i referensprojekt