close

Kärrtorp centrum

Beställare: Stockholm Stad
Landskapsarkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Formgivare: Bengt Isling
Färdigställt: 2021

I den växande stadsdelen Kärrtorp i södra Stockholm, har centrumets torg upprustats för att skapa en fungerande och attraktiv mötesplats för boende och besökare. Där torgets typiska 50-talskänsla bevarats och förstärkts med romantisk natur som möter iögonfallande färger och texturer. 

Till platsen har Nola har hjälpt till att ta fram ett specialbord med ut/indragbara bänkar specifikt för projektet, som en utveckling av serien Ultuna.

Syftet är att skapa ett levande och bärkraftigt centrum med smarta anslutningar till gångvägar, tunnelbana och busstorg.

På torget syns soffan Ultuna i Sioox behandlad ek och pulverlackad stål, designad av Daniel Ericsson och Bengt Isling. Bengt är även ansvarig arkitekt för gestaltningen av torget. Foto: Åke E:son Lindman

Torget är fotograferat av: Åke E:son Lindman

Produkter i referensprojekt