close

Resecentrum, Jönköping + Huskvarna

Beställare: Jönköpings kommun
Landskapsarkitekt: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg
Formgivare: Kristine Gillespie, WSP Samhällsbyggnad och Nola
Färdigställt: 2021


För att förbättra trivseln och tryggheten i Jönköpings kommun har man byggt om för busstrafiken i Råslätts Centrum och på Viktoriaplan. Genom att skapa bättre belysning, nya hållplatsskydd, sittbänkar och växtlighet har man skapat en säker miljö för både besökande och boende i närområdet. 

Väderskydd och cykeltak har specialkonstruerats med sedumväxter och genomsiktlig polykarbonat i taken. Väggarna är konstruerade i oljade ekribbor eller polykarbonat. Nolas bänk Paxa Light ger sköna sittplatser inuti och utanför väderskydden.

Väderskyddet är en specialgjord produkt, formgivet av Nola. Foto: Jann Lipka

Bänken Paxa Light finns runt både Viktoriaplan och Råslätts resecentrum. Foto: Jann Lipka

Parco bord, formgivet av Broberg & Ridderstråle. Foto: Jann Lipka.

Produkter i referensprojekt