close

Humanisten Göteborg

Beställare: Akademiska Hus
Landskapsarkitekt: LINK arkitektur och KUB arkitekter
Formgivare: Blenda Design, Kauppi & Kauppi och Broberg & Ridderstråle
Färdigställt: 2020

Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet har fått sitt centrum och all verksamhet flyttad till Näckrosparken. Här har det skapats en central mötes- och studieplats som öppnar sig mot den vackra parkmiljön. Tillsammans med Parco snurrstolar med påhängsbord och Blenda cykelpollare finns det både plats och tid för lärande.

Naturligt ljus genom många stora fönster skapar trivsel och ger energi. Foto: Jann Lipka

På uppehållsytorna finns Kebne träningsmoduler, designad av Kauppi & Kauppi. Foto: Jann Lipka