close

Askim askgravlund

Uppdragsgivare: Svenska Kyrkan i Göteborg
Landskapsarkitekt: Sweco arkitekter
Formgivare: Thorbjörn Andersson
Färdigställt: 2019

 

Askims kyrka från slutet av 1800-talet har fått en ny askgravlund. Det är en plats för reflektion, ett ställe att gå till för att minnas dem vi saknar. Kyrkan är placerad på en höjd och den nya askgravlunden ligger vackert i en sänka strax intill. Lunden är placerad som en förlängning av den äldre begravningsplatsen.

I projektet, som har kommit till efter en tävling, har man skapat en ny plats av något som tidigare var en icke-plats. Ansvarig landskapsarkitekt, Thorbjörn Andersson på Sweco arkitekter, beskriver att platsen har två ambitioner; att stötta i sorgearbetet samt att vara en plats som är så vacker att den påminner om paradiset.

Muren omsluter minneslunden och är gjord som en klassisk kyrkogårdsmur. Den är viktig eftersom den ger viss avskildhet och lugn. Grästerrasserna, ceremoniplatsen, vattenögat och stenmuren är platsens komponenter.

Formen är inspirerad av "origami", den japanska konsten att göra objekt av vikt papper.

Soffan Origami har en hög rygg som påminner om en kyrkbänk, men också en omslutande form som ger en känsla av trygghet.

Produkter i referensprojekt