close

Arkipelag på Centralplan, Stockholm

Beställare: Jernhusen
Landskapsarkitekt: Sweco Arkitekter
Formgivare: Fredrik Toller
Färdigställt: 2021


När Sweco Arkitekter fick i uppdrag av Jernhusen att rita om Centralplan utanför Stockholms centralstation, installerades det en ny linje med parkbänkar till platsen. Från början var Centralplan utformad som en genomfartsled för fotgängare och fordon som skulle underlätta tillträdet till stationen. Men idag har platsen återuppstått som en mötesplats för alla att samlas, sitta och få ut det mesta av sin fritid. 

Bänken Arkipelag ritades av landskapsarkitekten Fredrik Toller med Nola som tillverkningspartner och är nu redo för boende och besökare att njutas av. Som namnet Arkipelag antyder, designade Fredrik sittplatserna som ett kluster av små öar, med plats för både växter och buskar att växa runt.

Från och med 2022 kommer Arkipelag att finnas tillgängligt som en del av Nolas standardsortiment.

Arkipelag är en mångfasetterad bänk som kan placeras fristående, kurvad eller på murar. Foto: Jann Lipka.

Bänken har trots sin mångfasetterade användning en enkelhet i sin design, med likadana bitar av trä till alla delar och bänksorter, både till sittyta och ryggstöd. Foto: Jann Lipka.

Produkter i referensprojekt