close

Töre

Förrådshus

Anders Nyquist

Töre är ett stabilt och välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd. Passar i bostadsområden, skolor, dag- och fritidshem, parklekar. Som standard Plywoodtak med underlagspapp. Kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller taktegel. Tryckimpregnerat trallgolv ger bra genomluftning av huset samtidigt som snö och vatten som dras in dräneras genom springorna i golvet. Dörrar i två bredder och körramp som tillbehör. Husen levereras obehandlade. Töre har blivit godkänd i Svanens husproduktportal och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen.

Mått och vikt

Längd: 3826/4294 mm
Bredd: 2628 mm, 3200 mm eller 3800 mm
Höjd: 3043 mm

Välj en annan längd genom att kombinera modulmåtten för vägg, 60 respektive 120cm. Exempel på utbyggnad samt modulmått och dörrtyper, se monteringsanvisning, pdf. Dörrarna är högerhängda som standard.

Material

Furu (obehandlad).

Bärlinor: 2x45x95 mm, AB-impregnerad furu. Syll: 28x70 mm AB-impregnerad furu. Golv: 22x95 mm AB-impregnerad furu. Väggar: 12x50 samt 22x120 mm lockpanel i gran. Dörrmått: Karmyttermått 90x200 cm alternativt 120x200 cm. Alla dörrar levereras inkl. trycke och cylinderlås med utbytbar cylinder. Dörrarna är som standard högerhängda och försedda med sparkplåt. Dörrpanelen är stående. Tak standard: Takskivor i plywood 21 mm. Underlagspapp och pappspik medföljer leveransen. Tillval. (Fråga Nola om offert) Trätak: 22x120 samt 22x145 mm i gran med dolda vattenrännor. Plåttak: Trapetskorrugerad plåt TRP20, tjocklek 0.5 mm. Plywoodtak med underlagspapp. Kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller tegel. Olika bredd för kombination. Takskivor plywood 21 mm. Underlagspapp och pappspik med i leveransen.

Standardfärger

Artikelnummer

Ö06-10Töre förrådshus 2.6 x 2.6 m
Ö06-11Töre förrådshus 2.6 x 5.0 m
Ö06-12Töre förrådshus 2.6 x 3.8 m
Ö06-13Töre förrådshus 3.8 x 3.2 m
Ö06-14Töre förrådshus 5.0 x 3.2 m
Ö06-15Töre förrådshus 3.8 x 3.8 m
Ö06-16Töre förrådshus 5.0 x 3.8 m
Ö06-91Körramp till Töre förrådshus för dörr bredd 120 cm

Montering och fastsättning

Levereras i färdiga block. Underlagspapp och pappspik med i leveransen.

Skötsel och underhåll

Husen levereras som standard obehandlade. Husen skall målas efter montering. Underhålles efter behov.

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Varianter

Flera olika storlekar på hus. 2st storlekar på dörr. Körramp som tillbehör för 120 cm dörren.
Taken kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller taktegel.

Karaktär

Ett stabilt, välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd.

Töre

Förrådshus

Anders Nyquist

Töre är ett stabilt och välkonstruerat förrådshus som med fördel kan användas även som sophus eller cykelförråd. Passar i bostadsområden, skolor, dag- och fritidshem, parklekar. Som standard Plywoodtak med underlagspapp. Kan i efterhand förses med exempelvis falsat plåttak eller taktegel. Tryckimpregnerat trallgolv ger bra genomluftning av huset samtidigt som snö och vatten som dras in dräneras genom springorna i golvet. Dörrar i två bredder och körramp som tillbehör. Husen levereras obehandlade. Töre har blivit godkänd i Svanens husproduktportal och är miljöbedömd via Byggvarubedömningen.

Formgivare

Anders Nyquist

Anders Nyquist var en arkitekt som var känd för sitt brinnande intresse för hållbar utveckling och kretsloppsanpassat byggande. Han drevs av insikten att man måste leva som man lär och därmed kunna bygga smartare så att jordens resurser kan räcka till. För sitt starka miljöengagemang fick han 2014 ett hedersdoktorat vid Mittuniversitetet. 

Anders Nyqvist visioner globalt spridda 

Anders Nyquist visioner om en mer hållbar och inkluderande värld där alla människor är lika mycket värda spred sig världen över mediekanaler som TV-program Ted Talks, tidningar och filmer. 

Anders Nyquist avled 2021, 83 år gammal. Han var verksam in i det sista. 
 

Liknande produkter