close

Täby

Tidningsställ (endast inomhus)

Design Nola

Tidningsställ för tidningar i tabloidformat – kvällstidningar, gratistidningar och reklamtidningar. Tidningsställ Täby är lämpligt att använda i köpcentra, tåg- och busstationer och liknande miljöer.
Finns med två,tre alternativt fyra fack.

Mått och vikt

Tidningsställ 2 fack: längd: 65 cm.
Tidningsställ 3 fack: längd: 97 cm.
Tidningsställ 4 fack: längd: 130 cm.

Djup: 45 cm. Höjd: 101 cm.
Storlek tidningsfack: 30 x 41 cm.
Höjd till tidningsfackets ovankant: 90 cm.

Material

Front och rygg i 16 mm massiv ek. Sidor, botten och mellanvägg i 16 mm ekfanérad spånskiva. Sockel klädd med 1 mm mattborstad, rostfri plåt.

Standardfärger

Artikelnummer

Ö16-55 Täby tidningsställ.

Montering och fastsättning

Levereras helt monterad.

Fristående.

Skötsel och underhåll

Varianter

2,3 alternativt 4 fack.

Karaktär

Tidningställ för tabloidformat.

Täby

Tidningsställ (endast inomhus)

Design Nola

Tidningsställ för tidningar i tabloidformat – kvällstidningar, gratistidningar och reklamtidningar. Tidningsställ Täby är lämpligt att använda i köpcentra, tåg- och busstationer och liknande miljöer.
Finns med två,tre alternativt fyra fack.

Formgivare

Nola

Nolas design är ett svar på ett problem, som ämnar lösa reella och mänskliga behov. Med social hållbarhet, ökad trygghet och en mer upplevelserik kontext i ryggen skapar Nola högkvalitativ design för att utveckla och berika urbana platser och produkter. Idag finns Nolas produkter i närapå varje svensk stad, där de blir en tillgång på till exempel torg, publika platser, i trädgårdar, parker och trafikmiljöer. 


Nola – design med högsta funktionalitet och omsorg 


Ingenting lämnas åt slumpen; alla produkter har en genomtänkt funktion och är tillverkade av de främsta materialvalen, alltid med människans behov i fokus. Nola deltar i plats- och stadsutvecklingsprojekt och bidrar med nya former och innovativa designlösningar för olika miljöer och behov. I samband med arkitekter och formgivare blir platser med Nolas hjälp mer publika, de blir till nya mötesplatser och gemenskaper. Genom att knyta an en plats historiska bakgrund med nytänkande funktionell design, skapas kontexter som för samman människor och som uttrycker och förstärker platsens egen identitet. 
 

Liknande produkter

S

Papperskorg

Tin

Papperskorg