close

Konkret

Pall

Design Åsa Ehn Hillberg

Konkret är lämplig som tillfällig sittplats i stads- eller parkmiljö. Den kan ställas på ett torg eller utefter en gågata. Den kan också användas som avgränsare för att hindra bilar att köra in på bilfria gator. Konkret går att använda fristående men den går också att sätta fast i mark.

42 cm
46 cm
28 cm
46 cm

Mått och vikt

Längd: 42 cm
Bredd: 28 cm
Höjd: 46 cm
Vikt: 80 kg

Sittytans mått: 30 x 30 cm.

Ljusgrå betong / Oljad teak alternativt Oljad ek, dimensioner: 42 x 142 mm.

Artikelnummer och kombinationer

U12-00EKKonkret ek
U12-00TKonkret teak

Anges efter artikelnummer

Virke och ytbehandling

TEA för oljad teak.
EK för oljad ek.

Fastsättning

N för fastsättningsbar.

Standardfärger

Material och ytbehandlingar

Teak - FSC-märkt

FSC-märkt teak är utomordentligt beständig i en utomhusmiljö. Teak har ett högt innehåll av kisel och garvsyror vilket gör det tämligen kostsamt att bearbeta. Önskar man behålla den rödbruna lystern bör man olja in virket ett flertal gånger under en säsong i annat fall grånar det snabbt.

Ek

Ek är ett tungt, hårt och medelsegt virke. Måttligt formstabilt vid fuktförändringar. Ekens virke svartnar om det utsätts för fukt eller väta under längre tid. Det påverkar emellertid inte virkets övriga egenskaper. Tack vare sin hårdhet och seghet lämpar sig ekvirket till möbler och andvändning i utsatta miljöer.

Träolja

Träolja ger ett bra skydd mot utomhusklimatets påfrestningar och samtidigt framhäver träets naturliga utseende och egenskaper.

Betong

Betong är cement uppblandat med stenkross eller ballast. Materialet är mycket starkt för tryckande kraft men bräckligt i dragande kraft. För att kompensera detta armerar man betongen, ofta med stål.  

Montering och fastsättning

Fristående

Fristående produkt som placeras direkt mot underlaget.

Fastsättningsbar

Kan skruvas fast ovan mark, i golv eller på platsgjuten grund. Bultar ingår ej.

Levereras helt monterad.

Skötsel och underhåll

Oljad ek

Oljad ek bör oljas 2 ggr per år för bästa skydd. Ett bra underhåll kan aldrig helt förebygga att fläckar uppstår, men ek som inte underhålls blir svartare och grånar fortare, den har dock fortfarande väldigt lång livslängd. Vid om oljning av produkter bör en finkokt olja som tränger in i trät väljas framför en filmbildande olja.

Oljad teak

Teak bör oljas årligen om man vill behålla den bruna färgen. Utan underhåll får teak med tiden en silvergrå färg.

Betong

Både normal betong samt fiberbetong är känsliga för hårda kantstötar. En betongprodukt som blivit skadad kan repareras med polyesterspackel exempelvis märket Plastic Padding.  

Ladda ned våra allmänna skötselråd

Versioner

Ek alternativt teak.

Karaktär

Kan användas som pall i park- eller stadsmiljö.

Konkret

Pall

Design Åsa Ehn Hillberg

Konkret är lämplig som tillfällig sittplats i stads- eller parkmiljö. Den kan ställas på ett torg eller utefter en gågata. Den kan också användas som avgränsare för att hindra bilar att köra in på bilfria gator. Konkret går att använda fristående men den går också att sätta fast i mark.

Formgivare

Åsa Ehn Hillberg

Åsa Ehn Hillberg är landskapsarkitekt och en del av Karavan, ett fristående landskapsarkitektkontor i Stockholm och Uppsala, som arbetar med formgivning av offentliga miljöer. Kontorets ambition är att skapa intressanta, funktionella och hållbara miljöer av hög arkitektonisk kvalitet. Med stor respekt för platsens historia och sammanhang, arbetar Karavan omsorgsfullt med detaljerna och avser att hitta en hållbar lösning som förbättrar både stadsrummet och invånarnas livskvalitet. 

För ett tillgängligt, tryggt och trivsamt samhälle 

Målet för Åsa Ehn Hillberg och hennes kollegor är att med sina lösningar bidra till ett samhälle som är trivsamt, tryggt och tillgängligt för alla. Därför är social hållbarhet en viktig komponent i Karavans arbete och de arbetar medvetet för att skapa inkluderande miljöer där precis alla kan känna sig välkomna. 

Karavan har vunnit många nationella arkitekttävlingar genom åren och har utformat parker, gator, bostäder, natur- och kulturmiljöer liksom omfattande stadsbyggnadsprojekt runtom i Sverige.