Nordfjell Collection planteringskärl. Cylinder. Foto Per Ranung Nordfjell Collection planteringskärl. Cylinder och Rektangel. Nordfjell Collection planteringskärl. Kvadrat. Foto Per Ranung Nordfjell Collection planteringskärl. Kvadrat. Nordfjell Collection planteringskärl. Cylinder.

Nordfjell Collection planteringskärl

Ulf Nordfjell

Som ett komplement till vårt eget sortiment marknadsför vi även produkter från landskapsarkitekt Ulf Nordfjell. Nordfjell Collection består av produkter för trädgårdar, terrasser och parker inspirerade av naturen med material som stål, granit och småländsk lärk. För mer information kontakta Nola.

Mått
Se varianter.
Produktnummer
V01-01 Kvadrat planteringskärl 500 x 500 x 600 mm.
V01-02 Kvadrat planteringskärl 450 x 450 x 500 mm.
V01-14 Kvadrat planteringskärl 600 x 600 x 700 mm.

V01-03 Rektangel planteringskärl 450 x 2000 x 500 mm.
V01-04 Rektangel planteringskärl 450 x 1000 x 500 mm.

V01-12VFZ Cylinder planteringskärl 450 x 500 mm.
V01-06 Cylinder planteringskärl 600 x 500 mm.
V01-07 Cylinder planteringskärl 800 x 600 mm.
V01-08 Cylinder planteringskärl 1000 x 700 mm.
V01-13 Cylinder planteringskärl 800 x 380 mm.
V01-09 Cylinder planteringskärl 900 x 380 mm.
V01-10 Cylinder planteringskärl 1000 x 380 mm.
V01-11 Cylinder planteringskärl 1200 x 380 mm.
Varianter
Kvadrat planteringskärl med eller utan hjul.
Vertikala kanter eller med horisontell platt kant.
Tre storlekar bredd x längd x höjd:
500 x 500 x 600 mm. Vikt 32Kg
450 x 450 x 500 mm. Vikt 21,5Kg
600 x 600 x 700 mm. Vikt 38,5Kg

Rektangel planteringskärl med eller utan hjul.
Vertikala kanter eller med horisontell platt kant.
Två storlekar bredd x längd x höjd:
450 x 2000 x 500 mm. Vikt 87Kg
450 x 1000 x 500 mm. Vikt 43Kg

Cylinder planteringskärl utan eller med indragen botten med dolda svängbara och låsbara hjul.
Åtta storlekar diameter x höjd:
450 x 500 mm. Vikt 20,5Kg
600 x 500 mm. Vikt 28,5Kg
800 x 600 mm. Vikt 47Kg
1000 x 700 mm. Vikt 70Kg
800 x 380 mm. Vikt 34Kg
900 x 380 mm. Vikt 40Kg
1000 x 380 mm. Vikt 46,5Kg
1200 x 380 mm. Vikt 60Kg

OBS, om man ska ha planteringskärlet inomhus så måste man meddela det vid beställning.
Material
Kvadrat och Rektangel planteringskärl:
Galvaniserat stål med vertikala kanter eller med horisontell platt kant, bredd 40 mm.
Dräneringshål på insidan av planteringskärlet, vilket ger en vattentank på 70 mm djup.
Avstånd till underlag 15 mm, isolering mot värme/kyla.

Cylinder planteringskärl:
Galvaniserat stål med endast vertikala kanter.
Dräneringshål på insidan av planteringskärlet, vilket ger en vattentank på 70 mm djup.
Avstånd till underlag 15 mm, isolering mot värme/kyla.
Ange efter produktnummer
Kvadrat och Rektangel planteringskärl:
H för hjul.
V för vertikal kant.
P för platt kant.

Cylinder planteringskärl:
H för indragen botten med dolda svängbara och låsbara hjul.