Staket Express Malmö, i färgen Malmögrön. Obs, stolparna med gjutjärnsknopp är inte standard. Staket Express Malmö i färgen Malmögrön. Obs, stolparna med gjutjärnsknopp är inte standard. Staket Express Malmö i färgen Malmögrön. Obs, stolparna med gjutjärnsknopp är inte standard.

Campo Express

Specialritat varmförzinkat och pulverlackerat stålstaket som klarar de extra höga krav som ställs på ett staket i trafikutsatta miljöer. Klassiskt utformat i färgerna Malmögrön och svart.

Mått
Stolpe:
CC: 176 cm
Höjd: 112.5 cm.
Ø: 12 cm
Staketsektion:
Längd: 152 cm.
Höjd: 110 cm.
Produktnummer
Ö17-35 staketsekton
Ö17-36 slutstolpe
Ö17-37 mittstolpe
Ö17-38 135° stolpe
Montering
Staketet monteras mot stolparna med bult, mutter och bricka.
Varianter
Markfasta eller fastsättningsbara stolpar.
Standardfärger: Grön RAL 6009 alternativt Svart RAL 9005.
Material
Staketsektion i fyrkants profil VKR 25 x 25 mm. Stolpar i rör Ø121 mm medvälvd topp.
Delarna är varmförzinkade, svepblästrade och pulverlackerade i RAL 6009.

Ange efter produktnummer
M för markfast stolpe gjuts 400 i mark
N för fastsättningsbar, stolpen är försedd med fotplatta som bultas mot platsgjutet fundament.
G för grön RAL 6009
S för svart RAL 9005
Fastsättning
Markfast. Gjuts 400 mm i mark
Fastsättningsbar. Bultas mot platsgjutet fundament med M10.

Underhåll
Bättringsmålas med alkydfärg vid behov.
Exempel
Trafikmiljöer, gator och torg samt för avskärmning.
Karaktär
Klassiskt gjutjärnsstaket i stål, bemålat.