close

Verkligt hållbara möbler är ett delat ansvar

2022–11–28

 

Nyckeln till möbler och produkter med en riktigt lång livscykel är ett systematiserat skötsel- och underhållsprogram, vilket i sig förutsätter goda samarbeten mellan beställare och möbelleverantörer. För Nola är även design en avgörande faktor för beständighet och därigenom hållbarhet.

Underhållsfria produkter för vår gemensamma utomhusmiljö är en lovvärd önskan och fin ambition, både i produktions- och beställarled, men det finns en hel del förutfattade meningar kring vad underhållsfritt egentligen innebär. Och en paradox vad gäller hållbarhet. Material som kan klassas som underhållsfria, som vissa metaller och betong, har en produktionsprocess som klimatmässigt långt ifrån kompenserar dess livslängd. Trä har en mer skonsam tillverkningsprocess, men är självklart inte underhållsfritt. Däremot finns det många bra sätt att behandla materialet för att ge det bättre förutsättningar till en så lång livslängd som möjligt. 

   — Det är helt avgörande att se på en produkts hela livscykel, från inköp av material, via tillverkning, distribution, montage, användning och skötsel till reparation återbruk och återvinning för att avgöra huruvida den är hållbar eller ej, säger Henrik Edlund, vd på Nola.

”Att förbise god kvalitet eller möjlighet till underhåll och reparation kan bli en dyr historia längre fram.”

 

Beständighet är ett centralt begrepp i Nolas verksamhet ur ett miljö- och kvalitetsperspektiv. Genom välgrundade materialval och kvalitativ design skapas rätt förutsättningar för möbler och produkter som kan leva länge. Samtidigt är det skötsel och underhåll av möblerna som avgör den reella livslängden och här finns ett delat ansvar.

   — Man skulle kunna tycka att det rent av är oansvarsfullt att upphandla möbler enbart baserat på lägsta inköpspris. Att förbise god kvalitet eller möjlighet till underhåll och reparation kan bli en dyr historia längre fram om sakerna slits till den grad att de måste bytas ut i stället för att repareras, fortsätter Henrik.

På Stortorget i centrala Kalmar står soffor från Nola. Robusta möbler i stål och trä som är möjliga att underhålla och på så sätt ge möblerna ett långt liv.

Det krävs goda samarbeten mellan beställare och möbelleverantör för att skapa verkligt hållbara miljöer som är beständiga ekonomiskt såväl som ekologiskt. Kalmar kommun har ett ambitiöst och väldokumenterat underhållsarbete av stadsmöbler. På Larmtorget står trämöbler inköpta från Nola 1997 – lika fina idag som när de levererades. Anders Linder är landskapsarkitekt och bland annat ansvarig för inköp av möbler till Kvarnholmen. Han berättar:

   — Vi sköter vår investering på ett bra sätt och inser vårt ansvar i möblernas livslängd. Vi har exempelvis valt att inte markförankra bänkarna vilket gör att vi kan plocka in dem under vinterhalvåret och utföra nödvändiga reparationer av träet och metallen, berättar Anders.

Kalmar kommun har en personalstyrka dedikerad till skötselarbete som både inventerar och reparerar beståndet. Det är inget nytt påfund, poängterar Anders, men en självklarhet för långsiktig planering.

”Beständighet är lika mycket en fråga om form som om kvalitet enligt oss.”

Bänken Arcadia finns inte längre kvar i produktion hos Nola, men den som är på jakt efter beständiga trämöbler hittar fortsatt många alternativ i kollektionen. Samtliga möbler levereras med materialspecifika skötsel- och demonteringsanvisningar, utöver montering, för att garantera bästa möjliga underhåll, förvar och reparation.

   — Vi har en given del i produktlivscykeln, men det krävs samarbeten för att det ska bli långsiktigt bra. Tar man hand om möblerna blir de vackrare med tiden. Beständighet är lika mycket en fråga om form som om kvalitet enligt oss. Vi lägger stor kraft på att ta fram möbler som kan älskas länge och inte byts ut för att man tröttnar på uttrycket, fortsätter Henrik. 

Kalmar kommuns verkstad där möblerna uppdateras med färg, lack och nya bräder om det skulle behövas.

På Nola har design sedan start använts som ett av de kraftfullaste verktygen för att ge produkterna en beständighet. Genom att jobbat tillsammans med branschens mest talangfulla formgivare har man skapat ett sortiment med bredd i estetik och form av högsta kvalitet.

   — Oavsett om det är en hundraårig stadskärna som ska rustas upp eller nybyggnation av en modern stadsdel har vi produkter som passar omgivningens uttryck och förblir relevanta över tidens gång, avslutar Henrik.