close

Varför mår vi bra ute, Charlotte Petersson Troije?

2021–04–12

 

Vi ställer några fördjupande frågor till Charlotte Petersson Troije, forskaren som var med och utvecklade Work Lounge. Hon berättar om en brokig bakgrund som har banat väg för ett brinnande intresse för hur vi kan tillvarata oss människor och bli klokare — tillsammans.

Vad har du för bakgrund?

   – Ganska brokig, egentligen. Innan jag började undervisa och forska jobbade jag som avdelningsansvarig på hotell i Dubai, med export av kosmetika och administration inom försäkringsmäklarbranschen, för att nämna några erfarenheter! Det är nog därför jag blivit så intresserad av hur vi kan tillvarata och utveckla oss människor, vi som utgör organisationerna. Vad får oss att må, fungera och samarbeta bra? Vad behövs för att vi ska utvecklas och kunna bidra till både organisationernas och samhällets utveckling?

 

Hur får du ihop detta med din forskning?

   – Jag har undervisat under många år inom Ledarskap och organisation på Malmö universitet och så en dag (i juni 2010) fick jag en riktig aha-upplevelse. Det var under en promenad med kollegor, när vi var iväg på internat, som jag lade märke till att våra samtal och idéer flödade mycket bättre än vanligt. Jag tänkte, varför gör vi aldrig så här till vardags? Idéen fick snart namnet ”Stick Ut!” och utvecklades till att handla om utomhusrummets potential för ett mer hållbart och innovativt arbetsliv. Mer konkret ville jag ta reda på vad som är möjligt att göra utomhus, vad det skulle kunna ge och vad som skulle behövas för att det ska fungera väl. Flera år av idogt arbete och många fantastiska möten senare kunde det interaktiva forskningsprojektet ”StickUt Malmö” äntligen starta. Det bedrevs i samarbete med Malmö stad med stöd från Europeiska socialfonden fram tills augusti 2019… och nu börjar det verkligen att hända saker!

Charlotte Petersson Troije är projektledare och initiativtagare till Stick Ut och licentiand inom Urbana studier vid Malmö universitet. Foto: Peter Bjerg

”Jag är övertygad om att vi måste bli bättre på att tillvarata våra olika kompetenser, erfarenheter och idéer.”

Charlotte Petersson Troije

Vad är målet?

   – I nuläget fokuserar jag på mitt avhandlingsarbete inom Arbetslivsvetenskap vid Mälardalens högskola och har faktiskt precis publicerat min första artikel — Outdoor Office Work — i samarbete med sex andra forskare från olika ämnesområden. Men, det viktigaste målet för mig är att göra skillnad i praktiken, så att flera av oss — ja, helst vi alla — arbetar på sätt som får oss att må och fungera väl. Det har blivit så tydligt för mig genom forskningen att hindren för att arbeta utomhus framförallt ligger i hur vi ser på arbete. Många känner det som att de smiter undan när de går ut, trots att de gör samma saker som de skulle ha gjort inomhus — fast kanske till och med bättre. Utomhus tycks vara kopplat till paus och fritid, snarare än arbete. Jag tror det skulle finnas en stor vinning för flera yrken och branscher om vi började tänka på utomhusmiljön som en del av arbetsplatsen och jag hoppas att vi framöver kan se att vi kan ha det bra och vara produktiva — samtidigt. Inte minst utomhus!

 

Hur bidrog din forskning till Nolas designprocess?

   – I designteamet med Superlab och Nola var min roll framförallt att berätta om min forskning. Jag har värnat om att vi å ena sidan behöver stöd som främjar idén om att arbeta ute och å andra sidan att det praktiskt ska vara möjligt. Vi behöver möbler och annat anpassat för att det ska vara enkelt och attraktivt att göra det. Jag menar att det är viktigt att ha ett öppet sinne och inte bara applicera inomhuskonceptet ute — utan att ifrågasätta hur vi brukar göra, så att vi verkligen tillvaratar de möjligheter som finns utomhus.

Vilka vinster finns det i att föra samman forskning och design?

   – Mina erfarenheter från flera typer av organisationer har gjort det tydligt för mig att  det finns olika styrkor och svagheter i olika logiker och därför finns det så mycket att vinna på att samarbeta över dessa gränser. Jag beskriver ofta att min forskning handlar om att utforska potentialen för att arbeta utomhus, men en annan kärna ligger i hur vi kan bli klokare — tillsammans. Jag är övertygad om att vi måste bli bättre på att tillvarata våra olika kompetenser, erfarenheter och idéer. Min forskning hade inte varit möjlig utan ett nära samarbete med deltagarna i projektet och deras vilja att utmana sig själva. Vi har bedrivit forskning och praktiskt förändringsarbete i samarbete med vartannat och jag hoppas att vårt exempel av att utforska mer hållbara och innovativa sätt att arbeta ska väcka inspiration för fler, liksom Nola, som vill utforska tanken om vad som är möjligt kopplat till att arbeta utomhus.  ●

Work Lounge är utvecklad i ett multidisciplinärt team för att skapa de rätta förutsättningarna för att arbeta i naturen.

Läs mer om nyheten Work Lounge

Work Lounge

Snurrfåtölj

Hög och omfamnande snurrfåtölj med stoppad dyna och med ett ovalt bord för utomhusarbete.

Work Lounge skapar rätt förutsättningar för att arbeta utomhus

2021–02–05

Kontoret är inte längre en fast plats. Inte ens inomhus, för många. Nya tider och arbetssätt kräver nya lösningar, varför Nola tar ett stort kliv och introducerar stoppade möbler för utekontoret. Work Lounge är en ny tids arbetsplats under bar himmel.