close

Tillgänglighet är alltid i tiden

2022–05–10

 

Idag är tillgänglighetsanpassning en självklar del av vår designbrief och utvecklingsprocess på Nola, något som alltid finns med i kravställningen av produkter. Men det har inte alltid varit en självklarhet, speciellt inte för utemiljö. Soffan Access var ett unikum som satte ribban för framtida produktutveckling.

 

Tillgänglighet är och har alltid varit en av Nolas viktigaste värderingar ur ett humanistiskt perspektiv. Staden ska vara för alla, oavsett ålder eller fysik. Idag är det en given del av varje produkt, mycket tack vare soffan Access, framtagen i samarbete med dåvarande Ergonomidesigngruppen.

   — När vi omkring 2004 började forma tankar om en soffa för äldre var det väldigt ovanligt att möbler för offentlig miljö hade några krav eller specifika riktlinjer för tillgänglighet över huvud taget. Ofta var parksoffor väldigt djupa och låga, vilket innebar problem för äldre och funktionsnedsatta personer. Därför kontaktade vi Ergonomidesigngruppen med en idé om en soffa för alla, men specifikt för äldre, berättar Agneta Stake, grundare och produktutvecklingschef.

Ergonomidesigngruppen (senare Veryday och idag McKinsey Design) som var pionjärer inom industridesign i Sverige och jobbade uteslutande med ergonomifrågor var ett självklart val för samarbetet. Tillsammans med huvuddesignern Maria Bengtzon genomfördes intervjuer och tester med fokusgrupper för att utreda detaljer, lutningar och utformning på armstöden specifikt. Resultatet blev en soffa unik till både form och funktion, med en högre sitthöjd och något sluttande kant som gör det enklare att resa sig. De bockade armstöden signalerade en hjälpande hand och stöd för den som behöver.

Agneta Stake, grundare och produktutvecklingschef på Nola. Foto: Åsa Liffner

”Access var ett unikum där vi tog äldres behov till en yttre gräns vilket också fick synas i utformningen av möbeln.”

   —  Access var ett unikum där vi tog äldres behov till en yttre gräns vilket också fick synas i utformningen av möbeln. Den är faktiskt mer populär idag än när vi lanserade den. Kanske har den speciella och lekfulla formen vuxit i folks medvetande så att de förstår den bättre nu”, säger Agneta Stake.

Mycket har hänt sedan 2005 då soffan för första gången visades på Möbelmässan. Idag är den ett populärt val på bland annat vårdcentraler och äldreboenden. Ett stort antal Access finns också placerade i Göteborg, så kallade ”pratbänkar”, som en del av stadens tillgänglighetsprogram.

Ett stort antal Access finns placerade i Göteborg, så kallade ”pratbänkar”, som en del av stadens tillgänglighetsprogram. Pratbänkarna är mycket uppskattade och lockar gamla som unga.

Tillgänglighet är en given aspekt av varje möbel vi sätter på marknaden, om inte som standard så alltid som tillval med exempelvis armstöd på fåtöljer.

Även Tessin är en klassisk gjutjärnssoffa med ergonomiskt alternativ och högre sits.